Leiden uw valpreventie-aanpassingen tot verbeteringen?

Door het opvolgen van valpartijen kan men beter begrijpen waarom bewoners vallen (de oorzaken van valincidenten) en concrete actie ondernemen om valpartijen te voorkomen.

Het ‘Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients – PAQS ASBL’ heeft tot doel om de ontwikkeling en implementatie van initiatieven voor de continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid in gezondheidsinstellingen in Brussel en Wallonië te bevorderen, te ondersteunen en te organiseren.

PAQS biedt een gratis en weinig tijdrovende tool waarmee men gebruik kan maken van de gegevens zoals die gecodeerd zijn in het valregister: de “Run Chart”. Een Excelbestand is gratis beschikbaar op de website van PAQS, waar bovendien ook een instructievideo te vinden is die uitlegt hoe dit bestand te gebruiken.

Leiden uw valpreventie-aanpassingen tot significante en blijvende verbeteringen?

Laure Istas

Laure Istas werkt als Quality & Safety Officer bij PAQS, het Platform voor Continue Verbetering van de Kwaliteit van de Zorg en de Patiëntveiligheid.

Als specialist op het vlak van de continue verbetering van de gezondheidszorg begeleidt ze instellingen bij het gebruik van het “Run Chart”-Excelbestand waarmee de gegevens van het valregister kunnen worden geëxploiteerd.

Download het Run Chart-bestand op de PAQS-website

Run Chart: een gratis bestand op de PAQS-website

Dit Excelbestand bevat een “Run Chart”; een grafische tool voor rust-en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

De betrokken teams geven vaak aan dat ze niet genoeg tijd hebben. Onze rol bestaat erin hen te helpen door hen nuttige hulpmiddelen aan te reiken. En dat rendeert: eens de stap naar continue verbetering is gezet, zijn de resultaten zeer bemoedigend.”

En een verklarende video

De werking van dit bestand is eenvoudig: het volstaat om het aantal valpartijen per maand in dit bestand te coderen om een grafiek te genereren die het mogelijk maakt deze gegevens te visualiseren en de variaties vast te stellen.

Verplicht valregister

De opvang- en verzorgingsinstellingen voor ouderen verzamelen voortdurend verschillende gegevens (oproepregister, doorligwonden, valpartijen, …). Deze gegevens worden verzameld en bewaard maar niet systematisch gebruikt voor de continue verbetering van de dagelijkse praktijk.

In België zijn de instellingen wettelijk verplicht een valregister bij te houden. Volgens Laure Istas gaat het hier om de verzameling van interessante data, maar gaat men vaak niet verder dan de wettelijke registratieverplichting, terwijl deze data wel uiterst nuttige indicatoren bevatten voor de teams.

Vormingen voor WZC en RVT

PAQS gaat verder dan het ter beschikking stellen van deze tool en organiseert ook praktische workshops voor de sector van de WZC’s en RVT’s, gericht op directeuren, coördinerende artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsmanagers, maatschappelijk werkers, … Kortom, iedereen die betrokken is in de uitvoering van een continu verbeteringsproject.

De “Workshops Valincidenten” beslaan drie dagen waarin het gebruik van de tool wordt aangeleerd, en ook dieper gegaan wordt. De deelnemers:

  • verwerven theoretische kennis
  • profiteren van de gelegenheid tot discussie over de implementatie van de aangeleerde tools
  • delen resultaten en ervaringen

Bijvoorbeeld, als we 10 valincidenten per maand vaststellen, gaan we ons de vraag stellen hoe dat komt en of we dat getal naar 8 kunnen brengen. Daarom gaan we de oorzaken analyseren om daaraan te kunnen werken.
Concreet kan het hier gaan van de organisatie van evenwichtsworkshops voor bewoners om hun spierspanning te versterken, tot de herinrichting van een zeer lange gang waar men vaststelt dat de bewoners, buiten adem en vermoeid, vaak struikelen. Soms is het simpelweg plaatsen van een stoel halverwege de gang al een verbetering die het aantal valpartijen vermindert.

Lees hier meer over op de PAQS-website