We zijn ons ervan bewust dat innovatie onze gewoonten door elkaar kan schudden. Met deze artikels willen onze teams de complementariteit tussen mens en technologie bevorderen, door opleiding en uitwisselingen aan te moedigen.

Lees alle artikels op de blog
Onderzoek en ontwikkeling détection de chutes

Hoe evolueert de geneeskunde dankzij gerontechnologie?

"Gerontechnologie is een multidisciplinaire benadering die gerontologie en technologie met elkaar combineert. Ze kan een concrete hulp bieden aan zorgverleners op voorwaarde dat een aantal bakens worden uitgezet."Op voorwaarde dat…
Hoe analyseer je een valsequentie?

Hoe analyseer je een valsequentie?

Een valsequentie herbekijken levert zeer nuttige informatie op om het zorgplan van de patiënt bij te sturen. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige en medeoprichter van MintT gebruikt een bepaalde methodologie om een…
Analyse van twee valvoorbeelden

Analyse van twee valvoorbeelden

Wat kan men leren door een val te herbekijken? Deze video legt het ons uit aan de hand van gegevens die door het detectiesysteem ISA werden geregistreerd. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige…
valdetectie

Hoe gebruik je de ISA valdetector?

De technologie die door MintT werd ontwikkeld is van zeer hoog niveau. De echte uitdaging zit hem echter in het kunnen aanbieden van een oplossing die zo eenvoudig mogelijk in…
kerncijfers MintT

Waarom overstappen op een innovatief valdetectiesysteem?

De valproblematiek is een zaak van iedereen. Het wordt op alle niveaus essentieel om te investeren in preventie en kennisoverdracht. Het is vanuit die optiek dat de MintT-teams ISA verder…

Het ISA-systeem in de valpreventie van het CHwapi

In 2019 werden bij het CHwapi 844 valgerelateerde neveneffecten gerapporteerd. In 2020 is dat aantal gezakt naar 574 valpartijen voor dezelfde periode. Het voeren van een effectief valpreventiebeleid is een…

De afschrijving of rendabiliteit van het ISA-systeem plannen en controleren

De winst in tijd en efficiëntie die een systeem voor valdetectie zoals ISA biedt, vertaalt zich ook op economisch vlak. De aanpak en de zorgen, de revalidatie, de psychologische ondersteuning…
Een nieuwe technologie implementeren in zijn instelling

Hoe kan men een technologische gezondheidsinnovatie implementeren in een gezondheidsinstelling?

E-health, IOT… de gezondheidssector verandert en profiteert ook van de technologische vooruitgang. Al deze innovaties hebben een impact op de organisatie van een instelling, ziekenhuis of rusthuis. Hoe kan men…
Échelles et outils pratiques pour l’évaluation du risque de chute

Hoe kan men het valrisico objectief beoordelen?

Er bestaan verschillende schalen om het valrisico voor een patiënt te beoordelen. Deze evaluatieroosters zijn waardevolle tools voor het verzorgend personeel. Bij de zorgverlening bestaat de eerste stap erin om…

Waarom de fases voor en na de val analyseren?

Er bestaan verschillende valdetectiesystemen die het verzorgend personeel helpen om ouderen beter te ondersteunen. De ISA-oplossing gaat verder dan de pure detectie van risicogedrag. Ze maakt het mogelijk om de…

Gevolgen van de valpartijen voor de patiënten: hoe het postvalsyndroom herkennen?

Bovenop de directe lichamelijke letsels, heeft de impact van de val voor de bejaarde vaak ook een psychologisch aspect en dit kan leiden tot een verminderde fysieke autonomie, ook al…
onderzoek ontwikkeling

Innovatie in de kern van het DNA van MintT

Sinds zijn oprichting in 2014 ontwikkelt MintT zich steeds verder dankzij een permanent innovatieproces, gebaseerd op de verzameling en analyse van wetenschappelijke gegevens. De startup heeft een historisch bedrag aan…
Hoe kunnen we de valpartijen bij senioren begrijpen?

Gevolgen voor de verzorgenden van valpartijen bij ouderen

De valpartijen hebben niet alleen gevolgen voor de bewoners en patiënten, maar ook voor het personeel van de instellingen. We lichten hieronder een aantal details/ van de verschillende gevolgen van…

Kwaliteitsbeheer in de ziekenhuiszorg: de valdetector

Een ziekenhuis accrediteren is niet altijd makkelijk. Door een valdetector te installeren, leven we bepaalde JCI-normen na (Joint Commission International). Steeds meer ziekenhuizen zijn bezorgd om de zorgkwaliteit en vatten…
KUL

Een intelligente oplossing voor efficiënte en kwalitatieve geriatrische zorg

Wat is de toegevoegde waarde van een valdetectiesysteem? Hoe kunnen rust- en ziekenhuizen zich onderscheiden dankzij ISA (Intelligent Sensing for Ageing)? Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de…

Download onze praktische documenten

MintT biedt een reeks tools voor valpreventie aan, evenals een opleiding voor verzorgend personeel en documentatie over de valdetector.

Ontdek hoe ISA werkt

Dankzij 3D-sensoren en voortdurende bewegingsdetectie analyseert kunstmatige intelligentie de gedragingen van de oudere om het zorgpersoneel in real time te waarschuwen als er een val plaatsvindt.