Vraag een demonstratie aan van onze valdetector

Ontdek hoe de 3D-sensoren de bewegingen van uw patiënten volgen en hoe de kunstmatige intelligentie elke val detecteert om het personeel in real time te waarschuwen.

Formation ISA par MintT

Een instelling met een modern valdetectiesysteem versterkt haar reputatie en imago bij de families.

Nog belangrijker is dat ons valdetectiesysteem de zorgkwaliteit verhoogt, de levenskwaliteit verbetert van mensen die het risico lopen te vallen, het welzijn op het werk van de zorgteams verbetert en de families geruststelt over de veiligheid van hun naasten.

Ontdek hoe ISA werkt

Dankzij 3D-sensoren en voortdurende bewegingsdetectie analyseert kunstmatige intelligentie de gedragingen van de oudere om het zorgpersoneel in real time te waarschuwen als er een val plaatsvindt.

Vraag een demonstratie aan van onze valdetector

Ontdek hoe de 3D-sensoren de bewegingen van uw patiënten volgen en hoe de kunstmatige intelligentie elke val detecteert om het personeel in real time te waarschuwen.

Verbeter de levenskwaliteit van ouderen in zorginstellingen

Het ISA-systeem gaat verder dan de pure detectie van risicogedrag. Het is tevens mogelijk de beelden van voor, tijdens en na de val te herbekijken om de behandeling van ouderen te personaliseren.

Meer lezen

Beperk de tijd op de grond na de val

Het verzorgend personeel wordt in real time op de hoogte gebracht om de tijd tussen de val en de interventie tot een strikt minimum te beperken

Analyseer de oorzaken van valpartijen

De opnames van twee minuten voor en na de val leveren concreet analyseerbare elementen op

Respecteer ieders privacy

ISA is volledig in overeenstemming met de GDPR en past een kwaliteitsbeleid toe op basis van geanonimiseerde elementen

Verbeter de kwaliteit van de dienstverlening

Meer informatie om het welzijn van ouderen en verzorgend personeel te bevorderen

Ontdek de voordelen van een valdetector

De werkdruk van zorgverleners verminderen

Het doel van ons valdetectiesysteem is de veiligheid van de patiënten te garanderen door burn-out bij het zorgpersoneel te verminderen.

De dienstverlening van uw zorginstelling verbeteren

Dit autonome en niet-indringende valdetectiesysteem verkort de interventietijden en analyseert de context van een valincident.

De patiënten/bewoners en hun familie geruststellen

Dankzij het waakzaam oog van de ISA-sensoren en de mogelijkheid om elke valpartij te analyseren, kunnen de families gerust zijn over het welzijn van hun dierbaren.

Meer informatie nodig?

Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over de werking, het gebruik of wat dan ook van ons valdetectiesysteem.

Contacteer ons