In 2019 werden bij het CHwapi 844 valgerelateerde neveneffecten gerapporteerd. In 2020 is dat aantal gezakt naar 574 valpartijen voor dezelfde periode.

Het voeren van een effectief valpreventiebeleid is een grootschalig project. Maar als de statistieken dalen, kunnen we ergens toch stellen dat de geleverde inspanningen zeer positieve effecten hebben.

Door het aantal valpartijen te verminderen, verkleinen we ook de gevolgen ervan, zoals breuken, hematomen en alles wat er bij een val kan misgaan.
Dat hebben de CHwapi-teams goed begrepen. Bovendien hebben al deze valpreventiemaatregelen ervoor gezorgd dat de instelling de Canada-accreditatie heeft verkregen.

Een referentie op het vlak van valpreventie

Eerst heeft het CHwapi een screening opgezet, via een zogenaamde morse-schaal om risicopatiënten te identificeren. Het valrisico wordt zichtbaar gemaakt via een bijkomend armbandje, complementair aan het medische identificatiebandje. Er wordt ook een marker toegevoegd aan het geautomatiseerd zorgdossier.

Vervolgens werd een reeks acties opgenomen in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), zoals de opvolging van een patiënt die is gevallen om te weten welke stappen al werden ondernomen en om zijn vooruitgang op te volgen.

Tot slot is een begeleidend zorgplan vereist om de pathologieën die een valrisico met zich mee kunnen brengen te kennen en te verklaren. Het is dankzij de knowhow, de interpersoonlijke vaardigheden en het groeipotentieel van het zorgpersoneel en andere specialisten dat het kennisveld kan worden uitgebreid.

Een multidisciplinaire aanpak van valpartijen

Het management en de georganiseerde opleidingen moedigen het personeel aan om waakzaam te zijn en de universele en specifieke aanbevelingen te volgen. Ook op medisch niveau worden training en stimulansen geboden, bijvoorbeeld omtrent polymedicatie.

Het CHwapi biedt informatie aan via media, met een documentenbeheer dat alle aanbevelingen, affiches, boekjes, … verzamelt.

Sabrina, de ergotherapeute, heeft twee boekjes opgesteld: het eerste met aanbevelingen tijdens de hospitalisatie en het tweede met aanbevelingen voor de herinrichting van de thuissituatie voor wanneer de patiënt terug vertrekt.
Ook wordt een analyse uitgevoerd van de onderliggende oorzaken om de invloed in te schatten van de mantelzorger, de patiënt zelf (of zijn gezondheidstoestand) en eventueel de algemene omgeving.

Beter begrip van oudere patiënten dankzij ouderdomspak

Het zorgpersoneel van het CHwapi heeft de beperkingen van de oudere patiënt kunnen ervaren door ouderdomspakken te gebruiken. Deze pakken bevatten verschillende elementen die de bewegingsmogelijkheden van een persoon beperken.

Het is een rijke leerervaring die zorgverleners ervan bewust maakt van de onhandigheid en zwaarte waartegen ze ooit zelf zullen moeten strijden.
Een evenement als dit zorgt voor een grote buy-in van het personeel, in die zin dat kwaliteit alleen kan worden bereikt als de patiënt centraal staat.

Zorgverleners zullen waakzamer zijn in hun discours, wanneer ze de kamer verlaten zonder te vergeten de patiënt opnieuw te installeren en zijn bewegingen na de zorg te beveiligen.

Een revalidatiestrategie om te voorkomen dat patiënten vallen

Binnenkort zullen oefeningen met de kinesitherapeut worden aangeboden om een beoordeling van de bewegingsmogelijkheden van de patiënt te integreren, door middel van het zogenaamd Tinetti-onderzoek.

Het doel van de revalidatie is om een deel van zijn bewegingsmogelijkheden terug te winnen in een emancipatieproces. We kunnen ons bij een revalidatie in de geriatrie voorstellen dat de patiënt die terugkeert aanvankelijk bedlegerig is en dat hij daarna in alle veiligheid weer op de been kan worden gebracht.

Vanuit medisch oogpunt zal het CHwapi ook een behandeling bieden voor zwakke punten, zowel op het vlak van medicatie tegen osteoporose als op diëtetisch vlak via voedingssupplementen die het mogelijk maken om meer spierkracht op te bouwen bij de patiënten.

De knowhow, de interpersoonlijke vaardigheden en het groeipotentieel van de zorgverlener om het kennisveld uit te breiden

Om de kennisoverdracht te verzekeren, heeft het CHwapi ervoor gekozen om terug te keren naar de teams.

Concreet kunnen de beelden die door ISA zijn opgenomen aan zorgverleners worden getoond om hun analyse te horen en hun standpunten te kennen.

Dit type focusgroep vormt de ideale gelegenheid om de oorzaken van de val toe te lichten en na te gaan hoe we het beter kunnen aanpakken in de toekomst. Heeft het te maken met patiënten die niet luisteren naar de aanbevelingen van het personeel? Zijn de valpartijen gerelateerd aan nachtkastjes met defecte remmen? In welk geval het immers niet meer de verpleegkundige is die tot de orde moet worden geroepen, maar wel de afdeling die de nachtkastjes koopt. Of ligt het aan de stoelen die bijvoorbeeld geen armleuning hebben?
Lees meer over kennisoverdracht

Een betere communicatie met de families

In het valpreventiebeleid van het CHwapi wordt de patiënt partner en daarom is het belangrijk om educatieve aspecten te integreren in het geheel van de geïmplementeerde maatregelen.

De training richt zich tot patiënten en hun families en tot slot ook op de klinische verpleegkundige benadering om inzicht in het belang van valpreventie te helpen ontwikkelen.

De reactietijd na de val is ook belangrijk om de patiënt in de thuiscontext te kunnen laten verblijven, aangezien de persoon alleen is. Je moet snel kunnen reageren en niet 24 of 48 uur wachten voordat je gaat kijken of de patiënt is gevallen.

Meer informatie over dit valdetectiesysteem

Lees meer