Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent aanvragen waarbij valpartijen bij ouderen nog nauwkeuriger gedetecteerd kunnen worden.

Jaarlijks is één op de drie 65-plussers het slachtoffer van een valpartij, thuis, in een woonzorgcentrum, in een revalidatiecentrum of in een ziekenhuis.

Valpartijen zijn meer dan ooit een maatschappelijke uitdaging. Daarom heeft de startup MintT een oplossing ontwikkeld op basis van sensoren en een algoritme. Het systeem wordt reeds toegepast op een honderdtal bedden in ziekenhuizen en woonzorgcentra in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Dankzij het R&D-project kan deze oplossing verder verbeterd worden.

Het tempo van artificiële intelligentie bijhouden dankzij publieke steun

“Samenwerkingsprojecten leveren uitstekende wetenschappelijke resultaten op en door samen te werken met academische experts kan het bedrijf aan heel wat aan innovatie winnen. De universiteit krijgt dan weer toegang tot gegevens en tot praktische cases. Voor de academische wereld zijn dat twee bronnen die moeilijker toegankelijk zijn maar tegelijk onontbeerlijk zijn om hypotheses te testen, om modellen te valideren of nog om publicaties te realiseren in wetenschappelijke tijdschriften.”

Aiko GryspeirtWetenschappelijk adviseur bij Innoviris

Dankzij artificiële intelligentie kunnen we steeds nauwkeuriger risicovol gedrag detecteren, gedrag dat kan leiden tot valpartijen of gedrag dat wijst op steeds minder autonomie bij de oudere persoon. Om als start-up in de technologische en medische wereld het tempo van de vooruitgang en van de artificiële intelligentie bij te houden, moeten we investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Wij hebben een dergelijk project op poten gezet in samenwerking met de ULB (laboratorium LISA) en mede gefinancierd door Innoviris. Zonder de steun van Innoviris was deze samenwerking niet mogelijk geweest.”

Eric KrzesloCEO van MintT

MinTT is een industrieel onderzoeksproject dat gevoerd wordt in samenwerking met een universitair laboratorium van ULB en met steun van Innoviris.

Article de presse NumeriKare sur la détection des chutes avec MinT