Een intelligente oplossing voor efficiënte en kwalitatieve geriatrische zorg

Wat is de toegevoegde waarde van een valdetectiesysteem? Hoe kunnen rust- en ziekenhuizen zich onderscheiden dankzij ISA (Intelligent Sensing for Ageing)? Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven brachten dit in kaart aan de hand van een verhelderende analyse.
Valpartijen
Brutale of langzame valpartijen blijven een grote bezorgdheid binnen rust- en ziekenhuizen. Oudere patiënten met een mentale of fysieke handicap komen bijvoorbeeld vaak ten val vlak bij hun bed of in de badkamer.
Het ISA valdetectiesysteem
Bij een val moet het verplegend personeel zo snel mogelijk ingrijpen om ernstige gevolgen in te dijken. Een recente analyse van de KU Leuven wil nagaan of het ISA-systeem (Intelligent Sensing for Ageing) toegevoegde waarde kan bieden.
Vergelijkende simulatie
Heeft de ISA-valdetector een impact op de arbeidsefficiëntie? Om een antwoord te formuleren op deze vraag, maakte de analyse van de KU Leuven een simulatie van een gemiddelde nachtdienst in een rust- en ziekenhuis. Vervolgens vergeleken de onderzoekers dit systeem op basis van gebruikelijke rondes met een oproepsysteem op basis van het ISA-valdetectiesysteem.
Meer tijd voor de verzorging
Wat blijkt hieruit? Wanneer je ISA gebruikt, daalt de afstand die het verplegend personeel aflegt wanneer het aantal ongewenste voorvallen minder dan 3 bedraagt. Het personeel kan dus meer tijd aan de verzorging besteden.
Minder vallen gaan onopgemerkt voorbij
Gezien er minder valpartijen onopgemerkt blijven, zal het verplegend personeel vaker om hulp worden gevraagd wanneer ze ISA gebruiken. De kans is dus groot dat de afgelegde afstand groter zal zijn wanneer ze de met ISA-valdetector werken.
Dit hangt uiteraard grotendeels af van de manier waarop de dienst is georganiseerd. Vanaf een bepaald aantal valpartijen echter, zal de afgelegde afstand tijdens een klassieke nachtdienst – met rondes – veel hoger zijn. Dit gaat ten koste van de kwaliteit.

Een betere zorgkwaliteit

Zelfs bij een hoog aantal valpartijen komen uit de analyse niettemin gunstige argumenten naar voren over het gebruik van ISA. Dit kunnen we verklaren als volgt: omdat het verplegend personeel meteen op een waarschuwing kan reageren, vermindert een ISA-oproepsysteem de reactietijd aanzienlijk tussen het incident (de val) en de tussenkomst van het personeel. Het gevolg daarvan is een betere zorgkwaliteit, wat dan weer tal van positieve effecten oplevert.
 • Verlaagde kosten bij ziekenhuisopnames:
 • Voor doorligwonden bijvoorbeeld: ouderen die niet zelf kunnen rechtstaan blijven minder lang op de grond liggen.
 • We kunnen de medische en dus financiële gevolgenvan breuken, wondverzorging en ernstige psychische consequenties tot een minimum herleiden.
 • Verbeterd welzijn bij het personeel:
  • Het verplegend personeel kan gerust zijn: zij weten dat ISA geen enkele val mist en dat ze op tijd kunnen ingrijpen bij een valpartij.
  • Als alle betrokkenen zich inzetten en het project voldoende ondersteunen, kan ISA de onderliggende relaties tussen het verplegend personeel, de paramedici en de artsen positief beïnvloeden.
 • Aantrekkelijkheid van de zorginstellingen:
  • De rusthuizen die ISA installeren, erkennen dat de veiligheid en autonomie van hun bewoners belangrijk zijn voor hen. Dit zijn sterke argumenten voor de toekomstige bewoners en hun familie en dit zorgt voor een hogere bezettingsgraad.
  • Dankzij ISA kunnen ziekenhuizen eenbetere kwaliteit bieden, wat de patiënten en verwijzende artsen alleen maar ten goede komt. Dit kan ook een positief effect hebben op de federale subsidies.
  • ISA kan ook rust- en ziekenhuizen helpen om bekwaam en competent personeel te vinden en ervoor te zorgen dat zij tevreden blijven over hun werksituatie.
Een interessante oplossing
Samengevat, ISA kan de arbeidsefficiëntie optrekken. Dit hangt sterk af van de interne organisatie van het rusthuis of de afdeling die het systeem installeert. Een andere factor is het aantal incidenten dat zich voordoet. Deze valdetector heeft echter een onbetwistbare impact op de zorgkwaliteit. Dit vertaalt zich op zijn beurt in psychosociale baten en financiële winst.
Bron: De Moor B., Engels V., Papeleu V., Sebrechts B., Wouters S. (2019). Kosten-batenanalyse – ISA-systeem van MintT, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven.

Lees meer