Zowel vanuit het perspectief van de patiënt als van het verplegend personeel is het wel degelijk legitiem om een valdetectiesysteem te verwarren met een bewakingscamera. In dit artikel wordt beschreven waarin een valdetectiesysteem verschilt van een videobewakingssysteem.

Wat zegt de wet van 21 maart 2007 over bewakingscamera’s?

Allereerst geven we eerst wat informatie over de “wet bewakingscamera’s ”. De “wet bewakingscamera’s ” is van toepassing op de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s in open ruimtes, gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek of gesloten ruimtes die niet toegankelijk zijn voor het publiek met als doel:

  • Strafbare feiten voorkomen, vaststellen of aan het licht brengen tegen personen of goederen;
  • onbetamelijk gedrag in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet voorkomen, vaststellen of aan het licht brengen, toezien op de naleving van de gemeentelijke reglementen of de openbare orde handhaven.

Een bewakingscamera wordt gedefinieerd als “elk permanent, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft een plaats te bewaken en te controleren en dat daarvoor beelden verwerkt”. Een valdetector is een tijdelijk permanent observatiesysteem dat wordt gebruikt om een plaats (of een persoon op een plaats) in het oog te houden en zal dus worden beschouwd als een bewakingscamera.

Een valdetector is geen bewakingscamera.

De sensoren dienen echter voor andere doelen dan het voorkomen, vaststellen of aan het licht brengen van strafbare feiten tegen personen of goederen.

De wet bewakingscamera’s is niet van toepassing vanaf het moment dat de sensoren enkel bedoeld zijn om een val (hypothetisch gezien gebeurt dit onvrijwillig) te detecteren en niet om strafbare feiten tegen personen of goederen aan het licht te brengen.

Bij het in real time bekijken van een strafbaar feit in het kader van de functie ‘Nauwe opvolging’ (bijvoorbeeld wanneer een persoon iemand anders aanvalt in een kamer met een sensor), kan het verplegend personeel uiteraard ingrijpen, ook al heeft het ISA-systeem niet tot doel een strafbaar feit vast te stellen. Bovendien houdt de functie ‘nauwe opvolging‘ niet in dat de beelden permanent worden bekeken (de beelden van een sensor worden slechts in bepaalde gevallen bekeken, op vraag van een personeelslid) of opgeslagen (behalve bij een val, met inbegrip van een val na een geval van agressie), en kan deze dus niet het bewijs leveren dat een strafbaar feit werd gepleegd tegen personen of goederen (opnieuw, behalve bij een val).

Lees meer

MintT & Microsft Azure

De Belgische scale-up MintT (e-health) gaat een partnership aan met Microsoft en versterkt daarnaast ook de financiële structuur

MintT gaat een samenwerking aan met Microsoft om de technologie van 3D-sensoren van Microsoft te gebruiken en Azure te implementeren in het eigen detectie- en preventiesysteem voor valpartijen in ziekenhuizen…

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Onze valdetector in de pers

De pers praat over valdetectie met MintT

Dankzij de laatste kapitaalophaling kan MintT blijven innoveren om de onafhankelijkheid van ouderen te vergroten en de kwaliteit van de hulpmiddelen voor zorgverleners te verbeteren. Meer recent hebben verschillende Franstalige…

MintT reikt een reeks tools aan om vallen te voorkomen, om het verplegend personeel op te leiden en biedt documentatie over de valdetector, die u kunt downloaden op de website.

Downloads

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons

Leave a Reply