Kwaliteitsbeheer in de ziekenhuiszorg: de valdetector

Kwaliteitsbeheer in de ziekenhuiszorg: de valdetector

Een ziekenhuis accrediteren is niet altijd makkelijk. Door een valdetector te installeren, leven we bepaalde JCI-normen na (Joint Commission International).
Steeds meer ziekenhuizen zijn bezorgd om de zorgkwaliteit en vatten in dit kader een accreditatieproces aan. Een accreditatie garandeert zowel voor de patiënt als het verplegend personeel een meerwaarde. JCI en ACI behoren tot de meest voorkomende internationale accreditaties.

Risico’s indijken met ISA

valdetectie
IPSG, of International Patient Safety Goals, is een JCI-norm die het risico op letsels wil verminderen. De norm is opgebouwd rond zes doelstellingen en meetbare elementen. Deze doelstelling beoogt de risicovermindering van letsels bij patiënten die gevallen zijn.
Door een ISA-valdetector te plaatsen, helpt het ziekenhuis deze doelstelling te verwezenlijken dankzij de eigen functies:
Valpreventie
  • De valdetector stelt een uitgebreid valregister op. Het verplegend personeel kan de vallen bekijken en zo het valrisico in kaart brengen. Zo kunnen we de oorzaak van de val beter begrijpen.
  • Bovendien houdt het ISA-systeem voortdurend toezicht. Het systeem staat borg voor een nauwkeurige monitoring en geeft waarschuwingen wanneer de patiënt opstaat uit bed. Zo wordt elke gevaarlijke situatie voorkomen voor een patiënt die strikte bedrust moet houden of die een hoger risico loopt om te vallen (bijvoorbeeld door een onstabiele heup).
Analyse van de risicofactoren
Met ISA kunnen we de val (her)bekijken. Zo kan het verplegend personeel de risico’s bepalen die niet eigen zijn aan de patiënt (indeling van de kamer) of net intrinsiek zijn (evenwicht, risico’s nemen…). Andere nuttige functie: de actigrafische analyse. ISA analyseert elke verandering in de slaapgewoonten en helpt de behandeling mee in kaart te brengen.

De patiënt informeren over zijn of haar rechten

GDPR
De PFR-norm focust op zijn beurt op de rechten van patiënten en hun familie. De plaatsing van een valdetector in de kamer doet veel vragen rijzen. Wat met de privacy? Zijn de verzamelde gegevens gevoelige gegevens volgens de AVG?
Er zijn heel wat tools beschikbaar om deze vragen te beantwoorden.
  • Wij hebben een aangepast en zeer toegankelijk informatieboekje gemaakt voor elk doelpubliek met illustraties ter ondersteuning. Download het hier.
  • Het verplegend personeel krijgt tijdens de opleidingen tools aangereikt. Op basis van onze ervaring begeleiden we onder andere verpleegkundigen om hen te helpen toestemming te krijgen.
  • Een compleet memorandum over het beheer van de verzamelde gegevens
ISA voldoet niet enkel aan de internationale normen. ISA ondersteunt de ziekenhuizen bij hun accreditatie en helpt het risico in kaart te brengen. ISA helpt het verplegend personeel de vallen te analyseren en objectiveert de besluitvorming om vallen te voorkomen.
De ISA-valdetector houdt zich ook aan andere internationale normen. Meer weten? Contacteer ons.

Lees meer