De opvolging en de behandeling verbeteren van ouderen die het risico lopen te vallen

Op basis van 3D-sensoren die gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen zijn,

kan ISA een gedetailleerde analyse van het gedrag van de patiënt uitvoeren om zo alles veilig te monitoren.

détection des chutes

Dankzij algoritmen die bewegingen volgen en met inachtneming van de privacy van personen, analyseren de sensoren voortdurend het gedrag van de patiënt.

Als autonoom en niet-invasief systeem beschikt ISA over de nodige intelligentie om alle soorten valpartijen te detecteren. Het past zich aan de kamerinrichting aan om de werklast van zorgverleners te verminderen en tegelijkertijd de zorgkwaliteit te verbeteren.

Een monitoring die geruststelt

De lichte en hypergevoelige 3D-sensoren kunnen overal geplaatst en verplaatst worden om altijd de best mogelijke oplossing te garanderen.

Volgens de meeste gebruikers van een valdetector hebben deze sensoren een geruststellend effect.

De 3D-sensoren zijn geen camera’s

Dankzij het ontwerp en de pixelstructuur kan de beeldsensor de 3D-objecten bij hogere beeldsnelheden op een betrouwbare manier gedetailleerd in kaart brengen.

De beelden die het valdetectiesysteem produceert, zijn dus volledig anonieme 3D-puntenwolken. De microprocessor van de sensor verwerkt ze meteen live en stuurt ze door naar de server van de zorgverleners, rekening houdend met de meest geavanceerde beveiligingsprotocollen.

Système d’alerte en cas de chute d’une personne âgée
Suivi du patient agé hopital

Opnames van twee minuten voor tot twee minuten na elke val

Telkens wanneer zich in het gezichtsveld van een sensor een val voordoet, produceert ISA een waarschuwing en een videobestand, ongeacht of het om een zware of lichte val gaat, dan wel om iemand die ineenzakt, van de rand van het bed glijdt of op een onvoorzien moment opstaat, enz.

Dankzij deze beelden kan het zorgteam begrijpen hoe de val is gebeurd. De verzorgers kunnen de behandeling van de patiënt daardoor personaliseren, maar ook de inrichting van de kamer aanpassen en de risico’s op een nieuwe val beperken.

Gedetailleerd en automatisch valregister

Dankzij een geïllustreerd en uitgebreid valregister kan het zorgteam terugkerende valoorzaken nauwkeurig identificeren en de huidige werkwijzen verbeteren.

Daarom publiceert ISA een verslag met alle gedetecteerde valpartijen en de beelden ervoor en erna. De kwaliteitsverantwoordelijke, de verpleegkundigen, de artsen, de ergotherapeut … Het hele team kan de zorg organiseren op maat van elke patiënt.

Met het automatisch bijgewerkte valregister beschikt ISA over een nauwkeurig rapport voor statistische analyse. Dit rapport houdt het aantal valpartijen bij, hoe vaak ze zich herhalen, de reactietijden, maar ook de gevolgen. Dat helpt om het resultaat te evalueren van acties om ieders levenskwaliteit te verbeteren.

showroom ISA détection de chutes

Ontdek de voordelen van een valdetector

De werkdruk van zorgverleners verminderen

Het doel van ons valdetectiesysteem is de veiligheid van de patiënten te garanderen door burn-out bij het zorgpersoneel te verminderen.

De dienstverlening van uw zorginstelling verbeteren

Dit autonome en niet-indringende valdetectiesysteem verkort de interventietijden en analyseert de context van een valincident.

De patiënten/bewoners en hun familie geruststellen

Dankzij het waakzaam oog van de ISA-sensoren en de mogelijkheid om elke valpartij te analyseren, kunnen de families gerust zijn over het welzijn van hun dierbaren.

Beperk de tijd op de grond na de val

Het verzorgend personeel wordt in real time op de hoogte gebracht om de tijd tussen de val en de interventie tot een strikt minimum te beperken

Analyseer de oorzaken van valpartijen

De opnames van twee minuten voor en na de val leveren concreet analyseerbare elementen op

Verbeter de kwaliteit van de dienstverlening

Meer informatie om het welzijn van ouderen en verzorgend personeel te bevorderen

Ontdek onze referenties

Zorgverleners getuigen: In alle opzichten van ons valdetectiesysteem zijn zorgkwaliteit en beter oud worden de essentiële waarden van MintT.

Meer informatie nodig?

Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over de werking, het gebruik of wat dan ook van ons valdetectiesysteem.