Goede praktijkenWeek van de Valpreventie

Multidisciplinaire beoordeling van valincidenten

By 16 april 2021 No Comments

De eerste persoon die zich het valrisico van de oudere aantrekt, is de behandelende arts. Maar hij of zij is niet de enige die betrokken is in de valproblematiek. Want inderdaad, deze problematiek belangt iedereen aan: er zijn immers veel mensen nodig om valincidenten te voorkomen en te beheersen.

De rol van de behandelende arts bestaat er in de eerste plaats in om elk jaar systematisch het valrisico van zijn patiënt te evalueren. Deze beoordeling kan heel eenvoudig worden uitgevoerd en neemt niet meer dan een minuut in beslag.

Ze bestaat erin aan de oudere te vragen of hij dit jaar gevallen is, en zo ja, hoe vaak. Er moet ook een kleine evenwichtstest worden uitgevoerd zoals de “Time Up and Go” (zie PDF).

Zijn andere rol ten overstaan van de oudere die evenwichtsstoornissen vertoont en al gevallen is, is het bepalen van de belangrijkste risicofactoren om de veranderbare risicofactoren ook daadwerkelijk te corrigeren.

In complexere gevallen kan de behandelende arts de patiënt ook doorverwijzen naar een deskundige instelling zoals een dagziekenhuis dat gespecialiseerd is in de beoordeling van valincidenten.

Evaluatie in het ziekenhuis

Tijdens deze dagopname voor een multidisciplinaire evaluatie van de val wordt de persoon onderzocht door verschillende gezondheidswerkers. De geriater is er uiteraard bij, maar soms ook andere specialisten, zoals een neuroloog, een nko-arts of een oogarts.

Ook andere professionals, zoals een kinesist, een maatschappelijk werker of een diëtist kunnen bij het medisch onderzoek worden betrokken.

Het feit dat elk van deze gezondheidswerkers zijn eigen benadering heeft van de problematiek van de vallende oudere draagt bij tot het identificeren van de risicofactoren.

Risicofactoren

Deze evaluatie om de valrisicofactoren voor de patiënt te bepalen neemt noodzakelijkerwijs tijd in beslag.  Maar het is belangrijk om de valrisicofactoren goed te kennen om goede oplossingen te kunnen voorstellen om deze te verminderen.

Valpreventie bij personen die een hoog risico vertonen en/of die al gevallen zijn, begint bij de erkenning van de individuele risicofactoren. Doordat dit uiteraard een tijdrovend proces is, kan het niet worden aangeboden aan de gehele oudere bevolking. Dat hoeft echter niet te betekenen dat we geen maatregelen kunnen treffen om het valrisico bij de gehele bevolking te verlagen.

Deze acties kunnen bestaan in het toegang verschaffen tot evenwichtsateliers, maar ook in een voorlichtingscampagne om minder psychotrope medicijnen te gebruiken, om osteoporose beter op te volgen of te werken aan een veilige inrichting van de woning om zo de omgevingsrisicofactoren te beperken.

20 april 2021

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
Lees Meer
20 april 2021

Doel “zero fixatie” voor valpreventie

Om het valrisico te beheersen, grijpt het zorgpersoneel soms terug naar fixatie. Deze delicate praktijk is nochtans niet altijd noodzakelijk en kan zelfs contraproductief blijken in het omgaan met valpartijen.Ouder…
Lees Meer
16 april 2021

Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen? Het voorbeeld van het CHwapi

Het CHwapi in Doornik voert een bijzonder innovatief valpreventiebeleid dat de patiënt centraal stelt. Een ontmoeting met Patrick Dewaele, verpleegkundig manager“In 2019 telde het CHwapi 844 aangiftes van ongewenste gebeurtenissen…
Lees Meer

De op deze site aangeboden inhoud is gebaseerd op de beroepservaring van de ondervraagde partners en deelnemers. MintT wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten die in de interviews geslopen zouden zijn.

20 april 2021

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
Lees Meer
20 april 2021

Doel “zero fixatie” voor valpreventie

Om het valrisico te beheersen, grijpt het zorgpersoneel soms terug naar fixatie. Deze delicate praktijk is nochtans niet altijd noodzakelijk en kan zelfs contraproductief blijken in het omgaan met valpartijen.Ouder…
Lees Meer
16 april 2021

Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen? Het voorbeeld van het CHwapi

Het CHwapi in Doornik voert een bijzonder innovatief valpreventiebeleid dat de patiënt centraal stelt. Een ontmoeting met Patrick Dewaele, verpleegkundig manager“In 2019 telde het CHwapi 844 aangiftes van ongewenste gebeurtenissen…
Lees Meer
Week van de valpreventie

Van 19 tot 25 april 2021

MintT neemt deel aan de week van de Valpreventie. MintT is gespecialiseerd in valdetectie oplossingen