Multidisciplinaire beoordeling van valincidenten

De eerste persoon die zich het valrisico van de oudere aantrekt, is de behandelende arts. Maar hij of zij is niet de enige die betrokken is in de valproblematiek. Want inderdaad, deze problematiek belangt iedereen aan: er zijn immers veel mensen nodig om valincidenten te voorkomen en te beheersen.

De rol van de behandelende arts bestaat er in de eerste plaats in om elk jaar systematisch het valrisico van zijn patiënt te evalueren. Deze beoordeling kan heel eenvoudig worden uitgevoerd en neemt niet meer dan een minuut in beslag.

Ze bestaat erin aan de oudere te vragen of hij dit jaar gevallen is, en zo ja, hoe vaak. Er moet ook een kleine evenwichtstest worden uitgevoerd zoals de “Time Up and Go” (zie PDF).

Zijn andere rol ten overstaan van de oudere die evenwichtsstoornissen vertoont en al gevallen is, is het bepalen van de belangrijkste risicofactoren om de veranderbare risicofactoren ook daadwerkelijk te corrigeren.

In complexere gevallen kan de behandelende arts de patiënt ook doorverwijzen naar een deskundige instelling zoals een dagziekenhuis dat gespecialiseerd is in de beoordeling van valincidenten.

Evaluatie in het ziekenhuis

Tijdens deze dagopname voor een multidisciplinaire evaluatie van de val wordt de persoon onderzocht door verschillende gezondheidswerkers. De geriater is er uiteraard bij, maar soms ook andere specialisten, zoals een neuroloog, een nko-arts of een oogarts.

Ook andere professionals, zoals een kinesist, een maatschappelijk werker of een diëtist kunnen bij het medisch onderzoek worden betrokken.

Het feit dat elk van deze gezondheidswerkers zijn eigen benadering heeft van de problematiek van de vallende oudere draagt bij tot het identificeren van de risicofactoren.

Risicofactoren

Deze evaluatie om de valrisicofactoren voor de patiënt te bepalen neemt noodzakelijkerwijs tijd in beslag.  Maar het is belangrijk om de valrisicofactoren goed te kennen om goede oplossingen te kunnen voorstellen om deze te verminderen.

Valpreventie bij personen die een hoog risico vertonen en/of die al gevallen zijn, begint bij de erkenning van de individuele risicofactoren. Doordat dit uiteraard een tijdrovend proces is, kan het niet worden aangeboden aan de gehele oudere bevolking. Dat hoeft echter niet te betekenen dat we geen maatregelen kunnen treffen om het valrisico bij de gehele bevolking te verlagen.

Deze acties kunnen bestaan in het toegang verschaffen tot evenwichtsateliers, maar ook in een voorlichtingscampagne om minder psychotrope medicijnen te gebruiken, om osteoporose beter op te volgen of te werken aan een veilige inrichting van de woning om zo de omgevingsrisicofactoren te beperken.