Sinds zijn oprichting in 2014 ontwikkelt MintT zich steeds verder dankzij een permanent innovatieproces, gebaseerd op de verzameling en analyse van wetenschappelijke gegevens.

De startup heeft een historisch bedrag aan fondsen geworven waarmee ze haar missie kan voortzetten: het zorgpersoneel helpen om hun patiënten te beschermen, in ziekenhuizen en rusthuizen.

Ook na de ontwikkeling van de ISA-oplossing blijft MintT verder innoveren via een R&D-project in samenwerking met de ULB en Innoviris.

In het kader van een R&D-project werkt de startup, dankzij de steun van Innoviris, het Brusselse instituut voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, samen met het LISA (Laboratory of Image Synthesis and Analysis), onderzoekscentrum van de ULB.

Gevoeligheid en specificiteit

De lancering van dit nieuwe R&D-project mikt op een kwaliteitsverhoging van de analyses door de valdetector ISA, door zich te baseren op duizenden uren aan videobeelden die werden geregistreerd door het systeem.

Met behulp van artificiële intelligentie kunnen de wetenschappers de gevoeligheid en de specificiteit van de ISA-oplossing in het kader van valpreventie optimaliseren

  • Gevoeligheid: dit betekent dat het valpreventiesysteem alle gevallen die het moet detecteren ook effectief opmerkt en er geen enkele mist.
  • Specificiteit: hierbij gaat het om de capaciteit om die gevallen te detecteren waar daadwerkelijk rekening mee moet worden gehouden.

Door aan deze twee parameters te werken, is de betrouwbaarheid van het systeem nog verbeterd: ISA detecteert alle gevallen, filtert er de relevante gevallen uit en managet de ambigue en complexe situaties.

Steeds performantere sensoren

Dankzij het gedane onderzoek kan de software worden aangepast aan de evolutie van de sensoren. Het gaat hierbij om een echte uitdaging: de strategie van MintT bestaat erin om zich te buigen over de software die de valpartijen analyseert terwijl ze de productie van de sensoren overlaat aan andere actoren, die dan weer expert zijn op het vlak van hardware. Deze succesvolle strategie heeft als voordeel dat de expertise en vaardigheden van elke speler worden gecombineerd.

Eric Krzeslo, CEO MintT

De kwaliteit van de opnames verbetert en wij bereiden ons daarop voor. Onze software moet parallel aan de verbetering van de sensoren evolueren. Wij moeten voortdurend innoveren om de referentie te blijven.”

Het toppunt van innovatie

MintT is altijd een voorloper geweest op het vlak van innovatie. Het bedrijf heeft in januari 2019 en 2020 trouwens deelgenomen aan de Consumer Electronics Show in Las Vegas, met de steun van Awex (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers, de Waalse tegenhanger van FIT, Flanders Investment and Trade).

Deze beurs wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste beurs voor technologische innovatie op het vlak van elektronica voor het grote publiek.

Parallel daarmee heeft de startup bij haar historische partners een aanzienlijke som van 1,375 miljoen EUR opgehaald, waarmee bewezen is dat de investeerders in MintT de toekomst zien van de gezondheidssector.

Lees meer over onze technologie

Lees meer