Een volledige MOOC om ernstige valpartijen te vermijden bij ouderen

Lead Het Regionale Gezondheidsagentschap (ARS) van Île-de-France ontwikkelde een onlineopleiding, bestaand uit 25 modules die bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, zorgverleners en ouderen.

Wat zijn de risicofactoren voor valpartijen? Waarom wordt osteoporose te weinig vastgesteld? Hoe kan het risico op een bloeding verlaagd worden bij een val of ernstige verwonding?

Het zijn enkele van de vragen die aan bod komen in de MOOC (Massive Open Online Course) die ontwikkeld werd voor de campagne ‘Pare à chute’, die plaatsvond van februari 2016 tot april 2017 in de regio Ile-de-France.

De bedoeling van het ARS was de zorg te verbeteren en het aantal ernstige valpartijen te verlagen. Het doel van de MOOC: de aanpak bestendigen die tijdens de campagne ‘Pare à chute’ werd geïnitieerd en bewustmaking van wat je kunt vermijden bij valpartijen van ouderen en de letsels die ermee samenhangen.

25 opleidingsvideo’s rond valpreventie

De MOOC bestaat uit risico-evaluatieroosters, getuigenissen en hulpmiddelen om een project rond valpreventie te leiden.

25 volledig gratis modules die elk een ondertiteld filmpje bevatten, met daarbij de uitgeschreven tekst (voor 24 ervan), nuttige links, documenten of tools.

Bekijk de filmpjes op het Youtube-kanaal van het ARS Ile-de-France

Praktische tools voor valpreventie

Als aanvulling op de videomodules van deze MOOC, werden ook meerdere tools en hulpmiddelen gedeeld om het valrisico van ouderen in te schatten.

Een evaluatierooster voor de inschatting van het valrisico’s

Bekijk het evaluatierooster van het ARS voor de inschatting van valrisico’s

Een referentiekader voor de inschatting en preventie van het valrisico bij zelfstandig wonende ouderen

Raadpleeg dit advies van de Franse 'Haute Autorité de la Santé' (FR)

Zich informeren rond valpartijen, in het algemeen maar ook meer in detail

De opleidingsmodules over valpreventie in deze MOOC kaarten niet alleen de problematiek in het algemeen aan, maar bieden ook verschillende specifiekere denkpistes.

Multidisciplinaire aspecten van valpartijen

Het gaat niet alleen om de zorgverleners, de problematiek is multidisciplinair: de laatste module draait om de getuigenis van een vertegenwoordigster van de gebruikers die aan de hand van voorbeelden benadrukt dat we het individu zelf moeten betrekken bij het nadenken over goede praktijken voor valpreventie.

Professor François Puisieux, ziekenhuisarts in het Universitair Ziekenhuis (CHU) van Rijsel:

„We moeten aandacht hebben voor valpartijen, niet alleen omdat dit een ernstige aangelegenheid is, maar ook omdat we er iets kunnen aan doen. En alle zorgverleners moeten daarvan overtuigd zijn.”

Of men nu kinesist, ergotherapeut, verpleegkundige, arts, chirurg, kwaliteitsmanager of directeur is, de valproblematiek gaat iedereen aan.

Een test over de mythes en waarheden van fixatie

Het toepassen van chemische of lichamelijke fixatie kan nodig blijken, maar er bestaan ook een aantal misvattingen over.
Een ludiek hulpmiddel probeert die te ontkrachten met een kaartspel over de mythes en waarheden rond fixatie bij ouderen.

Probeer dit interactieve hulpmiddel uit (FR)

Focus op het voorschrijven van vitamine D

Tijdens de campagne „Pare à Chute” is gebleken dat het belangrijk is om te beantwoorden aan de vraag van artsen naar ondersteuning bij het optimaal doseren van vitamine D.

Ga naar de tutorial over de dosering van Vitamine D (FR)