Training en ondersteuning

Vaardigheden verbeteren om vallen te voorkomen

Als verpleegkundige is het onderhouden en verbeteren van de professionele vaardigheden een must. Om de specifieke behandelingsvereisten voor geriatrische patiënten bij valpreventie te kunnen hanteren, moeten we een programma voor permanente opleiding opzetten.
Formation ISA par MintT
Bij de installatie van ISA biedt MintT korte opleidingen en een reeks tools aan om het verplegend personeel te helpen de juiste vaardigheden te ontwikkelen. MintT biedt twee halve dagen ondersteuning voor de teams en reikt de nodige kennis aan om het systeem te kunnen gebruiken.

De opleiding van het verplegend personeel, een cruciale factor om vallen te voorkomen.

Kwaliteitsverantwoordelijken moeten steeds meer kunnen inspelen op de eisen van erkenningsinstanties. Door een opleidingsprogramma met ISA op te zetten, kunnen de teams een link leggen tussen het valregister en de specifieke acties die op touw moeten worden gezet.
Deze opleiding bestaat uit drie luiken:
  • Het eerste is een overzicht van de problematiek van valpartijen in het rust- of ziekenhuis. (Wat zijn de implicaties voor de morbiditeit en mortaliteit van gehospitaliseerde patiënten? Wat zijn de gevolgen voor het risico op een heropname? Met welke elementen kunnen we de kwetsbaarheid van een patiënt beoordelen?)
  • Het tweede luik gaat over het gebruik van het apparaat. (Hoe bedient u deze tool? Hoe analyseert u de gegevens om eenvoudige patiëntspecifieke acties op poten te zetten?)
  • Het derde luik heeft betrekking op het informeren van patiënten (hoe hen informeren en hoe hun toestemming te krijgen? Welke rechten hebben ze om hun persoonsgegevens te beheren?)
Deze opleiding is gebaseerd op de laatste nieuwe wetenschappelijke aanbevelingen en erkenningsbenchmarks. De opleiding is gericht op de analyse van echte casussen uit de 4 jaar waarin ISA werd ontwikkeld.
kerncijfers MintT

Wil u meer weten over onze opleiding?

Contacteer ons

MintT reikt een reeks tools aan om vallen te voorkomen, om het verplegend personeel op te leiden en biedt documentatie over de valdetector, die u kunt downloaden op de website.

Download pagina