Over ons

Wie is MintT?

MintT n.v is een Belgisch bedrijf opgericht in januari 2014.
Sinds zijn oprichting is MintT georganiseerd rond de drie expertisegebieden die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen: engineering, klinische kennis en strategie.
CEO
Eric Krezslo
Chief Executive Officer (voormalig Chief Marketing Officer en mede-oprichter van SoftKinetic)
CTO
Franck Casado
Chief Technology Officer (signaalverwerking, computer vision, big data, IT-infrastructuur)
Xavier Baele
senior expert (voormalig Software Chief Technology Officer bij SoftKinetic)
Jérôme Laurent-Michel
verpleegkundige, klinisch adviseur en productmanager vertegenwoordiger voor Franstalig België binnen
de Internationale Vereniging voor Gerontologie - ISG)

Onze opdracht

MintT is gespecialiseerd in de gedragsanalyse van senioren en heeft een technologische aanpak ontwikkeld om prettiger ouder te worden en een betere zorgkwaliteit te bieden. MinT stelt het verplegend personeel voor om de veranderingen in verplaatsingsgewoonten te bestuderen en informatie te verstrekken bij een gezondheidsrisico. Deze objectieve informatie zal het makkelijker maken om beslissingen te nemen.
Wij dragen de zorgkwaliteit en beter ouder worden hoog in het vaandel. MintT stelt zich ten dienste van senioren en streeft hierbij naar een actief en onafhankelijk leven. Een project voor een inclusieve samenleving speciaal voor mensen die afhankelijk worden.
Vanuit technologische hoek biedt MintT een end-to-end dienst die, vanuit een streven naar interoperabiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid, de integratie van andere IoT-technologieën mogelijk maakt.
Ten slotte stelt MintT zich ten dienste van medisch en technologisch onderzoek. Profijt halen uit de vooruitgang van kennis is een recht voor senioren én onze plicht. Het doel van ons onderzoek is veroudering te begrijpen door middel van artificiële intelligentie.
MintT richt zich op de behoeften van de gebruiker en wil de kwaliteit van het takenpakket van het verplegend personeel verbeteren. De zorgkwaliteit houdt ook de identificatie van patiënten in die het risico lopen om te vallen, zodat in een vroeg stadium preventief gerichte interventies kunnen worden bepaald.
Andere belangrijke punten: de overgang van ziekenhuis naar thuis. Die wordt gewaarborgd door informatie vrij te geven en autonomie te verlenen aan de patiënten (empowerment). Hierbij legt MintT zich specifiek toe op het respect voor de vrijheid en privacy van de ouderen.
MintT is lid van ISG en Embedded Vision Alliance, waarvan de waarden in lijn liggen met de visie van MintT.
De functies van ISA testen
Vraag een demo aan
Hebt u nog vragen?
Contacteer ons