Privacyverklaring

Wie verwerkt mijn gegevens?

Deze Privacyverklaring legt uit hoe MintT SA met maatschappelijke zetel te Louizalaan 251, 1050 Brussel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.636.885 (“MintT“), gegevens verzamelt en gebruikt van de bezoekers van de Website van MintT (https://mintt.care/ – hierna de “Website” genoemd) en omschrijft de doelen van deze verzameling en het gebruik van de gegevens. MintT verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens te beschermen en enkel te gebruiken in overeenstemming met de volgende bepalingen, en conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij raden u dan ook aan de inhoud regelmatig te controleren.

Welke categorieën gegevens worden verwerkt en wat is het doel van de verwerking?

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat MintT bepaalde categorieën persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben:

 

  • om uw vragen te beantwoorden: naam, e-mail, telefoonnummer, vraag;
  • om u informatie te sturen over onze producten en diensten: naam, e-mail, vragen/opmerkingen (facultatief);
  • om de toegangsrechten, de instelling van de taal, de kennisname van de cookiebanner en de analyse van het verkeer op de Website te beheren: naam, e-mail, IP-adres waarmee u verbinding maakt met de Website, MAC-adres (“Media Access Control“) van het apparaat waarmee u verbinding maakt met de Website, hoe u de Website bezoekt en welke pagina’s van de Website u bezoekt.

Wat is de rechtsgrond van de verwerking?

MintT heeft een legitiem belang bij de verwerking van deze persoonsgegevens om (i) uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen behandelen en (ii) om het verkeer en de positionering van de Website in de zoekmachines te analyseren en te optimaliseren.

MintT baseert zich op uw toestemming om u informatie te sturen over zijn producten en diensten.

Worden uw persoonsgegevens overgedragen aan derden?

U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door MintT aan zijn medecontractanten kunnen worden overgedragen voor de hierboven beschreven doelen, zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder aan onze hostingdienst voor de Website, alsook de e-mailservice. U begrijpt dat uw persoonsgegevens naar landen kunnen worden overgedragen die geen passend beschermingsniveau bieden. Er zullen passende contractuele maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens. U kunt op verzoek een kopie krijgen van deze passende contractuele maatregelen.

Gebruik van cookies

Soorten cookies die MintT gebruikt

MintT installeert en gebruikt verschillende soorten cookies: (i) bepaalde cookies (functionele cookies) die technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website of bepaalde functies, en (ii) andere cookies (niet-functionele cookies) zoals cookies om uw surfervaring op de Website te verbeteren (door bepaalde gegevens op te slaan (dit voorkomt dat u deze gegevens opnieuw moet invoeren wanneer u verbinding maakt) en door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren), om statistische gegevens te krijgen over het gebruik van de Website of om u zo nodig reclame voor te stellen die u mogelijk interesseert.

Voor functionele cookies is geen voorafgaande toestemming nodig. Niet-functionele cookies kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw toestemming.

Cookies van derden

MintT gebruikt analytische cookies om algemene informatie te verzamelen over hoe de gebruikers de Website bezoeken (bijvoorbeeld welke pagina’s ze het vaakst bezoeken). Deze cookies verzamelen geen gegevens die de gebruikers kunnen identificeren. Alle informatie die dergelijke cookies verzamelen, wordt enkel gebruikt om de functionaliteit van de Website te begrijpen en te verbeteren. MintT maakt gebruik van Google Analytics®, een analytische dienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). De informatie die door Google Analytics wordt aangereikt over uw gebruik van de Website wordt in het algemeen verzonden door en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De code “gat_anonymiseIp();” werd niettemin toegevoegd aan Google Analytics op de Website om de anonieme registratie van IP-adressen te garanderen, gekend als “IP-masking”. Door het anonimiseren van uw IP-adres door Google op de Website wordt uw IP-adres in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte verkort. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar de server van Google in de VS gestuurd. Daar wordt het dan verkort. Google gebruikt deze informatie voor rekening van MintT om uw gebruik van de Website te analyseren, rapporten over de activiteit op de Website op te stellen en MintT andere diensten aan te reiken die te maken hebben met het gebruik van de Website en het internet. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt voorkomen dat de door de cookies gegenereerde en opgeslagen gegevens over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door de module te downloaden en te installeren die u kunt vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Dankzij de cookies van Google Analytics kan MintT het gedrag van de gebruikers (anoniem) begrijpen. Door deze cookies kan MintT het succes van de pagina’s op de Website meten en de surfervaring verbeteren.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eigen cookies en de cookies van derden die MintT op de Website gebruikt:

 

Naam van de cookieBeschrijving GeldigheidsduurType cookie
_gaCookies van Google Analytics om:

•            De unieke gebruikers te identificeren

•            De unieke sessies te identificeren

2 jaar sinds de datum van de laatste refreshDerden – Analytisch
_gatGebruikt door Google Analytics om toezicht te houden op de query rates naar de servers.10 minutenDerden – Analytisch
_gidDeze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een unieke identificatiecode te registreren om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de Website gebruikt.1 dagDerden – Analytisch
PHPSESSIDSessie-IDSessieIntern – Functioneel
displayCookieConsentOnthoudt de keuze van de gebruiker om al dan niet cookies te aanvaarden, zodat de banner die de gebruiker om toestemming vraagt niet verschijnt bij toekomstige bezoeken6 maandenIntern – Functioneel
viewed_cookie_policyVerbergt de cookiebanner wanneer de gebruiker het gebruik van cookies aanvaardt.6 maandenIntern – Functioneel
pll_languageOnthoudt de gekozen taalSessieIntern – Functioneel

Links naar websites van derden en delen van informatie op sociale netwerken

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. MintT raadt u aan om het privacybeleid te bekijken dat op deze andere websites van toepassing is. MintT is niet aansprakelijk voor de praktijken inzake de persoonsgegevens en de privacy van deze websites en raadt u aan om het privacybeleid van elk van deze websites te bekijken voor u er persoonsgegevens bekendmaakt.

U kunt ook inhoud delen via de Website (via sharing buttons) op de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter en LinkedIn (de “Sociale Netwerken“).

De inhoud die op deze manier wordt gedeeld, gaat gepaard met meldingen die door MintT zijn opgesteld. Deze kunnen echter worden gepersonaliseerd. MintT heeft er immers bewust voor gekozen om plug-ins te gebruiken voor een directe integratie van Sociale Netwerken op zijn Website. Met deze technische oplossing kunt u beslissen of en wanneer u gegevens wil delen op de Sociale Netwerken. Wanneer u de Website bezoekt, worden er dus geen gegevens automatisch overgedragen aan een Sociaal Netwerk. Uw browser zal u alleen verbinden met de sociale netwerkservers als u actief op een van de sharing buttons klikt. Wanneer u informatie deelt van de Website op sociale netwerken wordt de inhoud geëxporteerd van de servers van MintT en geüpload (verzonden) naar de websites van de verschillende Sociale Netwerken. De gedeelde inhoud, zoals deze werd gepubliceerd op de Sociale Netwerken en het gebruik ervan, vallen dan onder de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze Sociale Netwerken. MintT verzoekt u om deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig te bekijken. MintT is niet aansprakelijk voor de inhoud zoals die wordt geëxporteerd op de Sociale Netwerken, noch voor het gebruik ervan.

Ter informatie,

  • de websites facebook.com en instagram.com worden beheerd door Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland is op zijn beurt verantwoordelijk voor de Belgische website facebook.be;
  • de website Twitter.com wordt beheerd door Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De entiteit die verantwoordelijk is voor de rekeningen buiten de Verenigde Staten is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland;
  • de website LinkedIn.com wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Er zullen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en worden bijgewerkt en om te garanderen dat ze bewaard worden gedurende een periode die niet langer dan nodig is om de doelstellingen te bereiken. Uw persoonsgegevens worden binnen de veertien (14) maanden na het verzamelen verwijderd. Er zullen ook maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onwettige verwerking, onopzettelijk verlies of vernietiging, of schade aan uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals deze door MintT werden verzameld en verwerkt. U kunt ook vragen om deze te wijzigen of te verwijderen, als ze niet juist of niet noodzakelijk zijn. U hebt ook het recht om de beperking van de verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt zich ook beroepen op het recht op overdraagbaarheid (in bepaalde gevallen).

Indien nodig hebt u ook het recht om uw toestemming voor een eventuele verwerking op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@mintt.care. U voegt hiervoor een kopie toe van een document waarmee u zich kunt identificeren.

Bovendien kunt u op elk moment, indien nodig, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (meer bepaald in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de inbreuk zou zijn gepleegd), indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wie contacteren bij vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dataprotection@mintt.care.

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019.

Downloaden als PDF