Het valdetectie platform

ISA système de détection de chutes

ISA, de assistent bij valpartijen

Op basis van een 3D-sensor maakt ISA een fijne analyse mogelijk van het gedrag van de patiënt via algoritmen voor het volgen van bewegingen, terwijl de privacy van personen wordt beschermd.
Autonoom en niet-indringend, ISA heeft de ingebouwde intelligentie die nodig is om alle soorten valpartijen te detecteren en aan te passen aan de configuratie van de kamer. ISA is ontworpen om het werk van verzorgers te verlichten en tegelijkertijd de kwaliteit van zorgdiensten te verbeteren.
ISA is een technologie die gemakkelijk kan worden ingezet in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
valdetectie

Valdetectie

Het doel van de oplossing is het aantal vallen te verminderen, de gevolgen van de vallen te beperken en mensen te begeleiden die gevaar lopen bij hun verplaatsingen. Dit verbetert hun algemene veiligheid.
ISA detecteert alle soorten vallen in het gezichtsveld van de sensor: hoge of lage kinetische vallen, inzakkingen of wanneer men van de rand van het bed glijdt.
ISA detecteert onregelmatige nachtelijke activiteit. Het is mogelijk om een alarm in te stellen voor patiënten met een hoog valrisico of met strikte bedrust.
ISA detecteert bewegingen in de kamer en wanneer de patiënt wakker is, en produceert actigrafische gegevens die geanalyseerd worden.

Monitoring en waarschuwingen

ISA heeft twee alarmniveaus: een voor vallen en een voor het risico op vallen.
Dankzij een aanraakscherm en een mobiele applicatie kunnen de patiënten en waarschuwingen worden beheerd.
ISA verkort de tijd op de grond, en dit door het verplegend personeel vroegtijdig te waarschuwen bij een val.
ISA voorkomt valpartijen door het personeel te waarschuwen wanneer risicopatiënten hun bed onregelmatig verlaten.
Real-time visualisatie maakt het mogelijk om te controleren wat er gebeurt in de kamer van risicopersonen en om twijfels over verwarde patiënten weg te nemen.
ISA is geïntegreerd in de servicetools (DECT, patiëntendossier).
toezicht en valwaarschuwingen
Follow-up van de oudere ziekenhuispatiënt

Opvolging van de patiënten

Dankzij ISA kan het valrisico beter worden bepaald. Het is een waardevol hulpmiddel om incidenten te analyseren.
Dankzij het geautomatiseerde valregister kunnen valpartijen later worden bekeken.
Het systeem maakt het mogelijk om de vallen te analyseren dankzij de opnames uit het valregister. Hierdoor begrijpt het verplegend personeel de specifieke omstandigheden van de gebeurtenis, wat de kwaliteit van de zorg en bijgevolg de tevredenheid over het werk ten goede komt. Het systeem wordt gezien als een ondersteuning van het klinische advies van de teams, door de collectieve analyse van het valprobleem makkelijker te maken.

Onderzoek en ontwikkeling

Gezien dit haar kernactiviteit is, is MintT voortdurend bezig met onderzoek en ontwikkeling. De ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, de verbetering van de ergonomie en het gebruik van artificiële intelligentie maken het mogelijk om regelmatig updates van het apparaat voor te stellen.
Een mogelijke ontwikkelingspijler is het meten van de activiteit van de patiënt. Deze actigrafische gegevens zullen worden gebruikt om de impact op de slaap in kaart te brengen van eventuele wijzigingen in de behandeling.
Onderzoek en ontwikkeling détection de chutes

De functies van ISA testen

Vraag een demo aan

Download de technische beschrijving van ISA.

Download

Hebt u nog vragen?

Contacteer ons