Hebt u er, vóór u de kamer verlaat, aan gedacht hoe u een val kunt voorkomen?

Dit zijn enkele aanbevelingen om op te nemen in het protocol voor het verlaten van de kamer:

  • Voorstellen om naar het toilet te gaan.
  • Nagaan of de senior de juiste pantoffels draagt.
  • Controleren of het bed geblokkeerd is.
  • Controleren of het bed in een lage positie staat.
  • Ervoor zorgen dat de patiënt makkelijk bij het nachtkastje of het bedalarm kan.
  • De infuushouder installeren aan de kant waar de patiënt uit bed stapt.
  • Voldoende steunpunten voorzien in de kamer, de badkamer en de gang (stoelen of handgrepen).
  • Alle onnodige zaken uit de kamer halen die niet nodig zijn voor de verzorging of het welzijn van de patiënt.
  • Zorgen voor een voldoende brede doorgang.
  • Loophulpmiddelen correct installeren.
checklist soignants chutes

Vallen voorkomen bij ouderen in het rust- of ziekenhuis, het kan!

Op het vlak van valpreventie werken de simpelste dingen vaak het best. Deze zijn echter waarschijnlijk ook het moeilijkst systematisch te implementeren. Laten we 10 minuten samenzitten met het team voor een snelle opleiding over maatregelen die het verplegend personeel kan nemen om vallen te voorkomen (de valpreventieposter van het rust- of ziekenhuis downloaden). Deze opleiding is de gelegenheid bij uitstek om de wetenschappelijke aanbevelingen te koppelen aan de te nemen maatregelen.

Eenvoudige maatregelen nemen om vallen in rust- of ziekenhuizen te voorkomen.

De algemene maatregelen hebben een aanzienlijke impact op het aantal vallen. Zo kan de invoering van een valregister het aantal incidenten met 50%[1] verminderen. Een multifactoriële aanpak zou het aantal vallen met 30%[2] kunnen verminderen.
checklist soignants chutes

Wat is de rol van het verplegend personeel vóór de patiënt de kamer verlaat?

Een tweede stap zou zijn om protocollen op te stellen om patiënten met een valrisico te omkaderen. In dit kader kan een checklist van to do’s vóór de patiënt de kamer verlaat ons helpen onze aandacht te vestigen op belangrijke elementen die vallen kunnen voorkomen. De patiënt woont in de kamer, loopt rond en tussen het meubilair, wijzigt zijn omgeving en past een deel van zijn gedrag aan het leven in het rust- of ziekenhuis aan. Het verplegend personeel doet dit ook, volgens zijn gewoonten, cultuur en overtuigingen. Het resultaat is een sterk veranderende omgeving waarin makkelijker ongewenste gebeurtenissen voorvallen. Alles voorzien en alles controleren is een illusie, maar een vangnet weven is zeker haalbaar.
checklist soignants chutes
Valpreventie gebeurt daarom aan het bed van de patiënt. Het opstellen van een checklist voor het verlaten van de kamer is een eenvoudige manier om de vereiste verzorging te bieden.

[1] Rapport Qualidem. (https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000695/qualidem/doc/qii-14-fr-synthese-et-conclusions.pdf), chapitre 11, p10.

[2] Miake-Lye I. M., Hempel S. Ganz D. A., & Shekelle P. G. (2013). « Inpatient fall prevention programs as a patient safety strategy: a systematic review ». Annals of Internal Medicine, 158, 390–396.

Lees meer