Het management van de instelling speelt een essentiële rol in het omgaan met valpartijen. Ontdek hier de modellen van Siegrist en Karasek om te allen tijde professionele uitputting van het medisch personeel te vermijden.

Een valpartij moet zich niet beperken tot de verzorgende en de persoon op de grond.

In dit soort situaties is het essentieel zijn ervaringen en gevoelens te delen zodat men zich niet alleen voelt en de emotionele last niet alleen hoeft te dragen.

Laten we het dus niet langer hebben over fouten of onvoldoende zorg, maar wel over gebeurtenissen die ervaring bijbrengen en zo essentieel zijn voor het permanent bijleren.

De valpartij dragen tot de professionele vermoeidheid van de verzorgende bij

De modellen van Siegrist en Karasek geven inzicht om te begrijpen welke parameters een invloed hebben op het beheersen van de valpartij en het management van verzorgende teams

Lees meer over deze valpreventietool

Het model van Siegrist

Zorgverleners leveren inspanningen voor hun werk en verwachten in ruil daarvoor een aantal beloningen (zelfrespect, gevoel van zelfredzaamheid, …).

Het doel is dus om de psychologische nood en gezondheidsproblemen te voorspellen die zich kunnen voordoen bij een onevenwicht tussen de inspanningen die die het werk vraagt en de erkenning die men ervoor krijgt.

Het model van Karasek

Dit model voorziet dat het ontbreken van wederkerigheid tussen kosten en baten emotionele stress kan veroorzaken. De vragenlijst laat toe om spanningen op het werk (stress) te meten door 3 dimensies te berekenen:

  • De psychologische belasting
  • De beslissingsvrijheid
  • De sociale ondersteuning op het werk

Net zoals met de schaal van Siegrist kan men aan de hand van de schaal van Karasek een team efficiënt ondersteunen.

ISA

Het eerste voordeel van een valdetectiesysteem zoals ISA is een gevoel van controle geven over het werk.

Niet alleen zullen de zorgverleners efficiënter kunnen tussenkomen, dankzij een analyse van de valpartijen via het valregister zullen ze ook kunnen anticiperen op valrisico’s en ze zo zelfs kunnen vermijden.

De implementatie van een system zoals ISA gaat dus gepaard met een geruststellend en steunend effect, zowel voor uw patiënten als voor uw teams.

Lees meer

MintT & Microsft Azure

De Belgische scale-up MintT (e-health) gaat een partnership aan met Microsoft en versterkt daarnaast ook de financiële structuur

MintT gaat een samenwerking aan met Microsoft om de technologie van 3D-sensoren van Microsoft te gebruiken en Azure te implementeren in het eigen detectie- en preventiesysteem voor valpartijen in ziekenhuizen…

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Onze valdetector in de pers

De pers praat over valdetectie met MintT

Dankzij de laatste kapitaalophaling kan MintT blijven innoveren om de onafhankelijkheid van ouderen te vergroten en de kwaliteit van de hulpmiddelen voor zorgverleners te verbeteren. Meer recent hebben verschillende Franstalige…

MintT propose, en téléchargement, une série d’outils pour la prévention des chutes, pour la formation du personnel soignant ainsi que de la documentation sur le détecteur de chute.

Page de téléchargement

Avez-vous encore des questions ?

Contactez-nous