Hoe gebruik je de ISA valdetector?

De technologie die door MintT werd ontwikkeld is van zeer hoog niveau. De echte uitdaging zit hem echter in het kunnen aanbieden van een oplossing die zo eenvoudig mogelijk in gebruik is. Eens het systeem is geïnstalleerd, werkt alles zeer intuïtief.

De kern van ons valdetectiesysteem is de artificiële intelligentie die het mogelijk maakt een verfijnde analyse te maken van het gedrag van de patiënt, dankzij algoritmes voor het volgen van bewegingen, en dit met alle respect voor de privacy van de betrokkenen.

Geïntegreerde en uiterst geconnecteerde tools

ISA ontvangt de informatie van de 3D-sensoren die in de verschillende ruimtes zijn geïnstalleerd. Met behulp van deze sensoren detecteert en interpreteert ISA de bewegingen van de personen als ze vallen, in elkaar zakken of van de rand van het bed glijden.

ISA geeft informatie door bij een val of bij valrisico. Perfect compatibel met bestaande technologieën (zoals DECT), vermindert het valdetectiesysteem de tijd die de patiënt op de grond ligt door het zorgpersoneel meteen te verwittigen bij een val.

Detectie en analyse van valpartijen

ISA wordt dus in twee tijdsmodaliteiten gebruikt: op het moment van de val en bij de reflectie achteraf.

Het tijdstip van de val

Als iemand valt, ligt de prioriteit bij de handelingen rond de patiënt.

Na de installatie en kalibratie van het systeem verloopt alles automatisch. Het volstaat de diensttelefoon op te nemen om te weten in welke kamer de val zich heeft voorgedaan.

-Op het niveau van het systeem verloopt de detectie in verschillende fases:

  1. Het algoritme van de sensor voert een eerste detectie uit
  2. Als er mogelijk een val is gedetecteerd, worden de beelden naar de artificiële intelligentie doorgestuurd voor analyse.
  3. Als er twijfel blijft bestaan over de val, wordt het beeld doorgestuurd naar ons moderatieteam.
  4. Tot slot wordt het alarm doorgestuurd naar het zorgpersoneel, eens het systeem volledig zeker is dat het om een val gaat.

Dit alles neemt maar een paar seconden in beslag.

Het moment van de analyse

Eens men de patiënt heeft geholpen na zijn val, is het belangrijk te vermijden dat hij opnieuw valt.

Daarvoor stelt ISA twee tools voor:

  1. Het geautomatiseerde valregister (alle valpartijen worden gedetecteerd en verzameld in een Excel-bestand). Op deze manier kan de kwaliteitsmanager de evolutie in de kwaliteit van de opvolging op de voet volgen.
  2. Elke valpartij wordt gedocumenteerd met videobeelden. Aan de hand hiervan kunnen analysevergaderingen worden georganiseerd voor de multidisciplinaire teams. ZIj kunnen zo hun praktijken verbeteren en een duidelijke verband leggen tussen het incident en de medische toestand van de patiënt.

Dit register gaat gepaard met de sequenties van elke val. Deze zijn niet alleen beschikbaar via de webApp, ze worden ook systematisch via mail verstuurd naar het afdelingshoofd.

Opleiding rond valpreventie

Als de geringste twijfel blijft bestaan, biedt MintT regelmatig vormingen rond valpreventie aan. Tijdens deze sessies zorgen onze sprekers ook voor een sensibilisering rond valdetectie met ISA.

Meer info rond onze vormingen

Lees meer