Valdetectie- en real time waarschuwingssysteem

Als autonoom en niet-invasief systeem beschikt ISA over de nodige intelligentie om alle soorten valpartijen te detecteren en het zorgpersoneel in real time te waarschuwen.

De tijd op de grond na de val wordt daardoor aanzienlijk beperkt.

Reportage TV RTL info sur la détection des chutes avec MinT

ISA is ontworpen om de werklast van zorgverleners te verminderen en tegelijkertijd de zorgkwaliteit te verbeteren. In die zin garandeert ons valdetectiesysteem de veiligheid van de patiënten en de gemoedsrust van het zorgpersoneel.

ISA wordt reeds in verschillende ziekenhuizen en rusthuizen gebruikt. Het is een autonome technologie maar staat onder toezicht van professionals om de best mogelijke dienstverlening te garanderen.

De tijd op de grond beperken om de gevolgen van een val te verkleinen

Op systeemniveau gebeurt de detectie in verschillende fasen, waarbij elke sensor de gedragingen in real time analyseert:

  1. Als er een vermoeden is van een val, worden de beelden naar de kunstmatige intelligentie verstuurd voor een analyse.
  2. Als er twijfel bestaat over de val, wordt het beeld doorgestuurd naar ons moderatieteam.
  3. Wanneer het systeem er volledig zeker van is dat het om een val gaat, wordt het alarm ten slotte doorgegeven aan het verplegend personeel.

Na installatie en kalibratie van het systeem verloopt alles automatisch en binnen enkele seconden. U hoeft alleen de diensttelefoon op te nemen om te weten in welke kamer de val plaatsvond.

Démonstration de notre détecteur de chutes basé sur l'intelligence artificielle
prévention des chutes

Monitoring van patiënten of bewoners om te anticiperen op valrisico’s

Met de informatie die ISA verwerkt, kunnen zorgverleners valrisico’s beter identificeren en incidenten analyseren.

Dankzij de analyse van de val begrijpen de zorgverleners de precieze omstandigheden van het voorval. Deze waardevolle hulp aan het verplegend personeel maakt het mogelijk om de zorg voor patiënten of bewoners aanzienlijk te verbeteren.

ISA heeft twee alarmniveaus: een voor de val en een voor het risico op een val. Aangezien de waarschuwing in real time wordt gegeven, is het mogelijk om veel sneller in te grijpen en zo de tijd op de grond na de val te beperken.

Het systeem kan worden bediend met een touchscreen en een mobiele applicatie, of zelfs geïntegreerd worden in bestaande systemen (DECT, DCI).  Het is mogelijk om de verschillende patiënten en waarschuwingen vanuit al deze systemen te beheren.

Een steeds intelligenter valdetectiesysteem

In 2020 werden meer dan 1200 valpartijen in ziekenhuizen en rusthuizen gedetecteerd en dankzij ISA werd elke waarschuwing in minder dan een minuut afgehandeld.

MintT heeft een doorlopend onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. Met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid of het gebruik van kunstmatige intelligentie stellen we regelmatig updates van het toestel voor.

MintT est une Start-up innovante spécialisée dans les soins de santé des personnes âgées

Ontdek de voordelen van een valdetector

De werkdruk van zorgverleners verminderen

Het doel van ons valdetectiesysteem is de veiligheid van de patiënten te garanderen door burn-out bij het zorgpersoneel te verminderen.

De dienstverlening van uw zorginstelling verbeteren

Dit autonome en niet-indringende valdetectiesysteem verkort de interventietijden en analyseert de context van een valincident.

De patiënten/bewoners en hun familie geruststellen

Dankzij het waakzaam oog van de ISA-sensoren en de mogelijkheid om elke valpartij te analyseren, kunnen de families gerust zijn over het welzijn van hun dierbaren.

Beperk de tijd op de grond na de val

Het verzorgend personeel wordt in real time op de hoogte gebracht om de tijd tussen de val en de interventie tot een strikt minimum te beperken

Analyseer de oorzaken van valpartijen

De opnames van twee minuten voor en na de val leveren concreet analyseerbare elementen op

Verbeter de kwaliteit van de dienstverlening

Meer informatie om het welzijn van ouderen en verzorgend personeel te bevorderen

Ontdek onze referenties

Zorgverleners getuigen: In alle opzichten van ons valdetectiesysteem zijn zorgkwaliteit en beter oud worden de essentiële waarden van MintT.

Meer informatie nodig?

Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over de werking, het gebruik of wat dan ook van ons valdetectiesysteem.