Online hulpmiddelen, tips uit de praktijk en getuigenissen

Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen

“Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen”

Tijdens de Week van de Valpreventie (19 – 25 april) gaat er extra veel aandacht naar de valproblematiek in onder meer de zorgsector. Prof. Dr. Bautmans en Prof. Dr. Lieten…
Valpreventie: wat staat er op het spel?

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
valpreventiemaatregelen

Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes,…
Valdetectie en real time waarschuwingssysteem

Doel “zero fixatie” voor valpreventie

Om het valrisico te beheersen, grijpt het zorgpersoneel soms terug naar fixatie. Deze delicate praktijk is nochtans niet altijd noodzakelijk en kan zelfs contraproductief blijken in het omgaan met valpartijen.Ouder…
Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen?

Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen? Het voorbeeld van het CHwapi

Het CHwapi in Doornik voert een bijzonder innovatief valpreventiebeleid dat de patiënt centraal stelt. Een ontmoeting met Patrick Dewaele, verpleegkundig manager“In 2019 telde het CHwapi 844 aangiftes van ongewenste gebeurtenissen…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie bestaat in Vlaanderen al 10 jaar.  We nemen even een kijkje achter de schermen van het initiatief dat enerzijds zorginstellingen aanmoedigt om preventieacties te organiseren…
Onlineopleiding valpreventie

Een volledige MOOC om ernstige valpartijen te vermijden bij ouderen

Lead Het Regionale Gezondheidsagentschap (ARS) van Île-de-France ontwikkelde een onlineopleiding, bestaand uit 25 modules die bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, zorgverleners en ouderen. Wat zijn de risicofactoren voor valpartijen? Waarom wordt…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

Multidisciplinaire beoordeling van valincidenten

De eerste persoon die zich het valrisico van de oudere aantrekt, is de behandelende arts. Maar hij of zij is niet de enige die betrokken is in de valproblematiek. Want…
Vos adaptations de prévention des chutes conduisent-elles à des améliorations ?

Leiden uw valpreventie-aanpassingen tot verbeteringen?

Door het opvolgen van valpartijen kan men beter begrijpen waarom bewoners vallen (de oorzaken van valincidenten) en concrete actie ondernemen om valpartijen te voorkomen. Het ‘Plateforme pour l’Amélioration continue de…
Onderzoek en ontwikkeling détection de chutes

Hoe evolueert de geneeskunde dankzij gerontechnologie?

"Gerontechnologie is een multidisciplinaire benadering die gerontologie en technologie met elkaar combineert. Ze kan een concrete hulp bieden aan zorgverleners op voorwaarde dat een aantal bakens worden uitgezet."Op voorwaarde dat…
Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Bij een ernstige valpartij is de uitwisseling van ervaringen essentieel voor het leerproces binnen het team en bij uitbreiding de hele afdeling. Idealiter wordt deze uitwisseling gerealiseerd samen met de…
ISA détection de chutes en EHPAD

Wat is de week van de Valpreventie?

De Week van de valpreventie vindt plaats van 19 tot 25 april en is een week van sensibilisering rond deze volksgezondheidsproblematiek die 30 tot 70% van de rusthuisbewoners treft. In…
Tools, goede praktijken en getuigenissen rond valpreventie

Waarom neemt MintT deel aan de Week van de valpreventie?

Van 19 tot 25 april vindt de Week van de Valpreventie plaats. In Vlaanderen bestaat deze sensibiliseringsweek al 10 jaar via Valpreventie. MintT heeft een ruime expertise ontwikkeld op het…
Video casestudies voor de Opleiding valpreventie bij ouderen

Opleiding valpreventie bij ouderen

Valpreventie is een belangrijk thema voor zorginstellingen, aangezien dit een grote invloed heeft op de verblijfsduur, de kosten voor de zorg en de werkbelasting van de diensten. De oorzaak van…
Wat met valdetectietechnologie

Complementariteit van polsbandjes en andere valdetectoren bij ouderen

De eerste onderzoeken naar een systeem voor automatische valdetectie dateren van de jaren 1990. Tegenwoordig zijn er meer en meer technologieën op de markt en die gaan verder dan enkel…
Multidisciplinair zorgproces na een val

Multidisciplinaire aanpak bij valpreventie

Zorginstellingen bieden een ruime waaier aan competenties, die elk van essentieel belang zijn in de behandeling van personen die gevallen zijn. Hoe kunnen we het werk van zorgteams, kinesisten, ergotherapeuten,…

Het ISA-systeem in de valpreventie van het CHwapi

In 2019 werden bij het CHwapi 844 valgerelateerde neveneffecten gerapporteerd. In 2020 is dat aantal gezakt naar 574 valpartijen voor dezelfde periode. Het voeren van een effectief valpreventiebeleid is een…

Zijn bedhekken een goed hulpmiddel in de preventie van valpartijen?

Bedhekken lijken globaal gezien het aantal valpartijen van bewoners te verminderen. Dit gezegd zijnde, kunnen ze de ernst van de valpartijen verzwaren als die zich dan toch voordoen. Als het…

Kennisoverdracht in de ondersteuning bij valpartijen

Ondanks het bestaan van richtlijnen voor het omgaan met valpartijen, is het altijd moeilijk om deze naar de praktijk op het terrein te vertalen. Het is steeds zaak om de…
Échelles et outils pratiques pour l’évaluation du risque de chute

Hoe kan men het valrisico objectief beoordelen?

Er bestaan verschillende schalen om het valrisico voor een patiënt te beoordelen. Deze evaluatieroosters zijn waardevolle tools voor het verzorgend personeel. Bij de zorgverlening bestaat de eerste stap erin om…

Hoe valpartijen bij senioren voorkomen?

In een rusthuis met 80 bedden, komen gemiddeld 400 valpartijen per jaar voor, waarvan 2/3 niet gedocumenteerd of simpelweg niet bekend is. Hoe kunnen we dit vermijden? Welke oplossingen bestaan…

Hoe helpt ISA zorgverleners om valpartijen te voorkomen?

Hoe te vermijden dat ziekenhuispatiënten of rusthuisbewoners vallen? Twee sleutelwoorden om valpartijen te voorkomen zijn: detecteren en analyseren. Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde is ook van toepassing op…

Een beschrijvende studie van de val: pistes tot nadenken

Hoe kunnen we de valpartijen bij senioren begrijpen? Welke studies bestaan er? Sinds zijn oprichting heeft MintT duizenden uren aan observatie verzameld om zijn oplossing en algoritme te verfijnen. Parallel…

Valpartijen beter beheersen en hun gevolgen op de verzorgenden evalueren

Het management van de instelling speelt een essentiële rol in het omgaan met valpartijen. Ontdek hier de modellen van Siegrist en Karasek om te allen tijde professionele uitputting van het…
Checklist valpreventie bij ouderen

Vallen voorkomen bij ouderen in het rust- of ziekenhuis, het kan! Gebruik een checklist wanneer de patiënt de kamer verlaat.

Voorstellen om naar het toilet te gaan. Nagaan of de senior de juiste pantoffels draagt. Controleren of het bed geblokkeerd is. Controleren of het bed in een lage positie staat.…