Online hulpmiddelen, tips uit de praktijk en getuigenissen

Deel uw mening over de Week van de Valpreventie

Vul ons vertrouwelijk formulier in (2 min.) en help ons om onze inhoud tijdens volgende edities te verbeteren.

Deelnemen aan de enquête
Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen

“Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen”

Tijdens de Week van de Valpreventie (19 – 25 april) gaat er extra veel aandacht naar de valproblematiek in onder meer de zorgsector. Prof. Dr. Bautmans en Prof. Dr. Lieten…
Valpreventie: wat staat er op het spel?

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
valpreventiemaatregelen

Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes,…

Doel “zero fixatie” voor valpreventie

Om het valrisico te beheersen, grijpt het zorgpersoneel soms terug naar fixatie. Deze delicate praktijk is nochtans niet altijd noodzakelijk en kan zelfs contraproductief blijken in het omgaan met valpartijen.Ouder…
Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen?

Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen? Het voorbeeld van het CHwapi

Het CHwapi in Doornik voert een bijzonder innovatief valpreventiebeleid dat de patiënt centraal stelt. Een ontmoeting met Patrick Dewaele, verpleegkundig manager“In 2019 telde het CHwapi 844 aangiftes van ongewenste gebeurtenissen…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie bestaat in Vlaanderen al 10 jaar.  We nemen even een kijkje achter de schermen van het initiatief dat enerzijds zorginstellingen aanmoedigt om preventieacties te organiseren…
Onlineopleiding valpreventie

Een volledige MOOC om ernstige valpartijen te vermijden bij ouderen

Lead Het Regionale Gezondheidsagentschap (ARS) van Île-de-France ontwikkelde een onlineopleiding, bestaand uit 25 modules die bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, zorgverleners en ouderen. Wat zijn de risicofactoren voor valpartijen? Waarom wordt…
Vos adaptations de prévention des chutes conduisent-elles à des améliorations ?

Leiden uw valpreventie-aanpassingen tot verbeteringen?

Door het opvolgen van valpartijen kan men beter begrijpen waarom bewoners vallen (de oorzaken van valincidenten) en concrete actie ondernemen om valpartijen te voorkomen. Het ‘Plateforme pour l’Amélioration continue de…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

Multidisciplinaire beoordeling van valincidenten

De eerste persoon die zich het valrisico van de oudere aantrekt, is de behandelende arts. Maar hij of zij is niet de enige die betrokken is in de valproblematiek. Want…
Onderzoek en ontwikkeling détection de chutes

Hoe evolueert de geneeskunde dankzij gerontechnologie?

"Gerontechnologie is een multidisciplinaire benadering die gerontologie en technologie met elkaar combineert. Ze kan een concrete hulp bieden aan zorgverleners op voorwaarde dat een aantal bakens worden uitgezet."Op voorwaarde dat…
Getuigenis van een spoedchirurg

Getuigenis van een spoedchirurg

Dr. Alain Plumacker, spoedchirurg in het UMC Sint-Pieter in Brussel, ziet regelmatig ouderen die aankomen op de spoedafdeling na een val. Om hun probleem correct te behandelen, mist hij soms…
Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Bij een ernstige valpartij is de uitwisseling van ervaringen essentieel voor het leerproces binnen het team en bij uitbreiding de hele afdeling. Idealiter wordt deze uitwisseling gerealiseerd samen met de…
Hoe analyseer je een valsequentie?

Hoe analyseer je een valsequentie?

Een valsequentie herbekijken levert zeer nuttige informatie op om het zorgplan van de patiënt bij te sturen. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige en medeoprichter van MintT gebruikt een bepaalde methodologie om een…
Analyse van twee valvoorbeelden

Analyse van twee valvoorbeelden

Wat kan men leren door een val te herbekijken? Deze video legt het ons uit aan de hand van gegevens die door het detectiesysteem ISA werden geregistreerd. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige…
ISA détection de chutes en EHPAD

Wat is de week van de Valpreventie?

De Week van de valpreventie vindt plaats van 19 tot 25 april en is een week van sensibilisering rond deze volksgezondheidsproblematiek die 30 tot 70% van de rusthuisbewoners treft. In…
week van de Valpreventie

Waarom neemt MintT deel aan de Week van de valpreventie?

Van 19 tot 25 april vindt de Week van de Valpreventie plaats. In Vlaanderen bestaat deze sensibiliseringsweek al 10 jaar via Valpreventie. MintT heeft een ruime expertise ontwikkeld op het…
Week van de valpreventie

Van 19 tot 25 april 2021

MintT neemt deel aan de week van de Valpreventie. MintT is gespecialiseerd in valdetectie oplossingen