Wat is de week van de Valpreventie?

De Week van de valpreventie vindt plaats van 19 tot 25 april en is een week van sensibilisering rond deze volksgezondheidsproblematiek die 30 tot 70% van de rusthuisbewoners treft.

In de valproblematiek is iedereen een schakel in de keten

Verpleegkundigen in rusthuizen, in ziekenhuizen of in de thuissituatie, huisartsen, kinesisten, ergotherapeuten, directeuren van rusthuizen of ziekenhuizen, maatschappelijk werkers die in ziekenhuizen werken, managers van mutualiteiten … alle gezondheidswerkers die in contact komen met senioren zijn hierbij betrokken. Elke interventie van elke persoon die betrokken is in het zorgtraject kan positief bijdragen tot de zorg voor de oudere met valrisico of die al gevallen is.

Ter gelegenheid van deze week hebben wij een online platform ontwikkeld dat aan alle gezondheidswerkers informatie over goede praktijken, getuigenissen en concrete hulpmiddelen wil aanbieden. Doel: valincidenten bij ouderen beter voorkomen, beheersen of opvangen.

Het platform zal beschikbaar zijn vanaf 19 april!

Onze expertise op het vlak van valpreventie komt voort uit de analyse van meer dan 100 000 uur beelden van valincidenten en honderden gevallen. Onze analyses hebben geleid tot het op punt stellen van de valdetectie-oplossing ISA voor ziekenhuizen, rusthuizen en serviceflats. Wij zijn dan ook zeer verheugd met al deze verworven kennis te kunnen deelnemen aan deze sensibiliseringsactie die de Week van de Valpreventie is.