Bedhekken lijken globaal gezien het aantal valpartijen van bewoners te verminderen. Dit gezegd zijnde, kunnen ze de ernst van de valpartijen verzwaren als die zich dan toch voordoen.

Als het gaat om valpreventie kan het gebruik van bedhekken vaak contraproductief blijken.

Alvorens zijdelingse hekken te installeren, zou men er beter voor zorgen eerst een aantal basisprincipes van valpreventie te implementeren en zich aan te passen aan de realiteit van de patiënt of de bewoner.

  • Als de patiënt/bewoner erom vraagt en niet in staat is om het bed te verlaten zonder hulp, worden de bedhekken niet beschouwd als een fixatie-maatregel
  • Voor de wilsonbekwame patiënten moet het personeel handelen in het beste belang van de patiënt
  • Het gebruik van bedhekken kan een kwalitatieve zorg niet vervangen en kan niet de enige actie zijn in de preventie van valpartijen

Het is hierbij interessant om te bedenken dat de meeste valpartijen plaatsvinden tijdens de transfers. In die zin kunnen bedhekken een extra risico vormen.

Getuigenis van Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige en klinisch adviseur bij MintT

“Op de afdeling oncologie, een vijftiental jaar geleden, was er een nacht met een opeenvolging van chemotherapie, hydrataties en contacten met artsen. Er was heel wat bedrijvigheid en ik stond er alleen voor. Ik herinner me dat ik in een kamer binnenkwam waar een persoon vast was komen te zitten in de bedhekken. Met zijn gezicht naar beneden en zijn benen in de knoop. Als verzorgende hebben we allemaal een soortgelijke ervaring gehad, datzelfde gevoel van machteloosheid.”

In bepaalde gevallen is het gebruik van bedhekken verboden

Let op! Gebruik geen bedhekken als:

  • De persoon mobiel en onafhankelijk is
  • De persoon wilsbekwaam is en de bedhekken weigert
  • De person zeer verward, opgejaagd en voldoende mobiel is om over de bedhekken te kruipen

Het teruggrijpen naar bedhekken is vergelijkbaar met een fixatiepraktijk.

Om meer te weten over deze delicate praktijk,

Raadpleeg ons artikel “Doel zero fixatie”

Lees meer