Gebruiksvoorwaarden

Door de website op https://mintt.care/ (de "Website") te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Privacybeleid

Ons privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken, is beschikbaar op [link naar privacybeleid invoegen]. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Intellectueel eigendom

De Website en haar gehele inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan) zijn eigendom van Mintt, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten inzake intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

U mag geen inhoud of materiaal op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mintt.

Uw account

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie, inclusief uw wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer of apparaat. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U dient alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft en u dient ons onmiddellijk te informeren als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of als het wachtwoord wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een ongeoorloofde manier.

Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt correct en volledig zijn, en breng ons onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de gegevens die u bij de registratie hebt verstrekt. U kunt veel van de informatie die u ons hebt verstrekt, bekijken en bijwerken in het gedeelte Uw account van de website.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Website te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Mintt. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Mintt niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Afwijzing van garanties

De Website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen Mintt en haar filialen, functionarissen, agenten, werknemers en licentiegevers:

Alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, afwijzen.

garanderen niet dat de Website of een van zijn functies ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd

geven geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Website of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie-inhoud, diensten of goederen die via de Website worden verstrekt

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Mintt of haar filialen, functionarissen, agenten, werknemers, of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortkomt uit of in verband met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Website of de inhoud, diensten, of koopwaar die op of via de Website wordt verstrekt, of voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirus, of lijn- of systeemstoring, zelfs als Mintt of haar bevoegde vertegenwoordigers zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder effect te geven aan de principes van conflicterende wetten, en zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken in Brussel, België.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Als u de Website blijft gebruiken na wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via contact@mintt.care.