Minttsensor

Samen sterk tegen vallen

Kwaliteit van zorg en beter ouder worden staan centraal in de waarden van Mintt en het valdetectie- en preventiesysteem dat we hebben ontwikkeld. Onze technologie biedt verschillende mogelijkheden om de levenskwaliteit van onze senioren te verbeteren en hen meer autonomie te geven.

Onze technologie waarschuwt het medisch personeel in real time bij een val.

Ons valdetectiesysteem is innovatief en efficiënt. Het past zich aan de configuratie van de kamer en detecteert alle soorten valpartijen. Bij detectie van een val wordt onmiddellijk en automatisch een waarschuwing naar het verplegend personeel gestuurd. Aangezien de waarschuwing in real time wordt gegeven, kan er veel sneller, en op een geschiktere en efficiëntere manier, worden ingegrepen. Daardoor wordt de tijd die op de grond wordt doorgebracht aanzienlijk verminderd.

Meer lezen

Valpreventie voor een groter gevoel van onafhankelijkheid

De kwaliteit van de zorg verbeteren betekent ook de levenskwaliteit van mensen met een valrisico verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor zorgteams verbeteren en gezinnen geruststellen over de veiligheid van hun dierbaren.

Uit bed stappen kan ernstige risico's op vallen met zich meebrengen en zelfs als sommige senioren niet in staat zijn om zelfstandig uit bed te komen, nemen ze toch het risico. In dergelijke gevallen detecteren onze motion-tracking algoritmen het risico op vallen en geven ze de waarschuwing in real time door aan het medisch personeel, dat snel kan reageren en een val kan voorkomen.

Meer lezen

Uit het zicht maar in gedachten

Een andere preventieve maatregel van onze oplossing is de "afwezigheidsdetectie". Zodra de bewoner het gezichtsveld van de sensor verlaat, wordt een stopwatch geactiveerd. Als de afwezigheid langer duurt dan de ingestelde tijd, wordt preventief een alarm naar het verplegend personeel gestuurd.

Met de opvolging functie kunt u gedurende een bepaalde periode en na een bepaalde tijdsduur een waarschuwing genereren wanneer een patiënt/bewoner het gezichtsveld van de sensor heeft verlaten. Met deze functie kunt u vallen of behoefte aan hulp in de badkamer en ongewenst verlaten van de kamer detecteren.

Meer lezen

Wegnemen van enige twijfels dankzij real-time visualisatie

Als een zorgverlener activiteit in een kamer op het dashboard waarneemt (dwalen of rusteloosheid in het bed), kan hij/zij het alarm activeren in plaats van fysiek te bewegen. Dit is een preventieve maatregel waarmee de zorgverlener in real time kan controleren of de bewoner/patiënt hulp nodig heeft, met inachtneming van zijn anonimiteit en privacy. Zo kan de verzorger zijn verpleegtijd beter beheren en de bewoner/patiënt niet storen als dat niet echt nodig is.

Meer lezen

Onze kiosk is toegankelijk via elk scherm

Onze Kiosk biedt vele opties en is tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk. Met de Kiosk kunt u in real time de activiteit zien van alle kamers die met onze oplossing zijn uitgerust. U kunt bijvoorbeeld een persoon zien bewegen of geagiteerd in bed liggen. De kiosk laat ook in real time zien in welke kamer een val, een verlaten van het bed of een afwezigheid is gedetecteerd. 

Sommige functies kunnen worden ingesteld op basis van uw zorggewoonten en maken het mogelijk risicovolle situaties onmiddellijk te voorkomen. De toegang tot dit dashboard is beveiligd met een code, zodat alleen bevoegde personen er toegang toe hebben. Wij trainen en ondersteunen de zorgteams in het gebruik van het systeem voor de best mogelijke ervaring.

Meer lezen

De omstandigheden van de val beter begrijpen

Gewoonlijk wordt 2/3 van de valpartijen niet gerapporteerd of niet volledig of voldoende gedocumenteerd. Dat is waarom Mintt analyse-instrumenten aanbiedt die meer info geven over het incident, terwijl de gegevens volledig blijven.

Zodra de patiënt na een val is verzorgd, is het belangrijk herhaling te voorkomen. De beelden die onze intelligentie na elke val genereert, kunnen worden geanalyseerd door zorgverleners die toegang hebben gekregen. Er kan een nauwkeurig verband worden gelegd tussen het incident en de medische toestand van de patiënt om de (para)medische opvolging te personaliseren en de risico's van andere valpartijen te beperken.

Meer lezen

Een doeltreffend hulpmiddel voor analyse

Met een geïllustreerd en uitgebreid valregister kunnen we nauwkeurig de terugkerende oorzaken van valpartijen opsporen en de huidige praktijken verbeteren door zorgpersoneel te sensibiliseren.

Daarom registreert onze oplossing voor valdetectie automatisch een rapport met alle gedetecteerde valpartijen en de videobeelden hiervan. Zo kan het hele team de zorg beter organiseren en het beheer van de patiënten personaliseren.

Door de automatische bijwerking van het valregister biedt onze oplossing een nauwkeurige statistische analyse. Door het aantal valpartijen, hun frequentie, de interventietijd en hun gevolgen te registreren, kan de doeltreffendheid van de genomen maatregelen ter verbetering van de levenskwaliteit van de patiënten worden geëvalueerd.

Meer lezen

Waarom met ons werken?

De werkdruk en emotionele impact van vallen dragen bij tot burn-outs bij het verplegend personeel. Met een systeem als het onze kunnen zij sneller en efficiënter handelen. Zorgverleners krijgen weer een gevoel van controle en profiteren van de unieke mogelijkheid om te leren over de oorzaken en gevolgen van vallen. Ze krijgen weer vertrouwen en voelen zich gesteund.

Onze technologie helpt bij het leiden van fysiotherapie of ergotherapie oefeningen. Door de gegenereerde gegevens kunnen fysiotherapeuten de fysieke beperkingen van de patiënt beoordelen en hen ondersteunen bij het behouden van hun vaardigheden. Ook kunnen ergotherapeuten dankzij de gegenereerde gegevens de oorzaken van de val beoordelen en hun interventie personaliseren om de autonomie te bevorderen.

Senioren kunnen soms verschillende gelijktijdige behandelingen volgen. Het is belangrijk om te weten of deze niet contraproductief dreigen te worden en uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de alertheid, het lopen of het evenwicht van de patiënt. Dankzij Mintt kunnen artsen de omstandigheden van de valpartijen begrijpen en zo nodig bijvoorbeeld hun medicatieplannen aanpassen.

Voor managers van kwaliteitscontroles is onze oplossing een echte kans om het valpreventiebeleid aan te passen. Door de beelden van valpartijen te bekijken, beschikken zij over objectieve gegevens. Aangezien alle waargenomen of voorziene risicofactoren door onze kunstmatige intelligentie worden belicht, wordt het mogelijk de te nemen maatregelen te prioriteren.

Wij zijn ons ervan bewust dat innovatie de gewoonten opschudt. Daarom willen onze teams de complementariteit tussen mens en technologie bevorderen door discussie, feedback en ontwikkeling te stimuleren. Wij implementeren onze oplossing in samenwerking met de IT en infrastructuur afdelingen van de instellingen die voor Mintt kiezen. Wij vergemakkelijken hun werk met een perfect gedocumenteerde oplossing en een opleiding. Mintt's 100% IoT architectuur garandeert een snelle en eenvoudige implementatie, zonder een lokale server, onder controle van het interne IT-team en in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de instelling.

De preventie en beheersing van het valprobleem is een bepalende factor voor het verkrijgen van een accreditatie die de kwaliteit van de door de instelling verleende zorg certificeert. Het verkrijgen van accreditatie van organisaties als JCI, Accreditatie Canada, NIAS en HAS is een langdurig proces, waarbij alle teams betrokken zijn en dat een aanzienlijke investering van de instelling vergt. De Mintt oplossing is erkend als een belangrijke factor in het succes van het proces dankzij de 24/7 efficiëntie, het verstrekken van objectieve informatie over valpartijen en de snelheid van implementatie, zelfs tijdens het accreditatieproces. Neem contact met ons op om erover te praten!

Bovendien, het besparen van tijd en efficiëntie vertaalt zich ook in economische termen. Dankzij onze oplossing wordt de tijd die na een val wordt besteed aan ondersteuning en verzorging van de patiënt, revalidatie, psychologische ondersteuning en administratieve verwerking aanzienlijk verminderd. Bovendien leidt de verhoging van de levenskwaliteit en de veiligheid van de bewoners tot een vermindering van de leegstand van bedden. Het stelt ook families gerust en helpt een echt partnerschap tot stand te brengen tussen de patiënt, de familie en de zorgverleners.

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo