De valproblematiek is een zaak van iedereen. Het wordt op alle niveaus essentieel om te investeren in preventie en kennisoverdracht. Het is vanuit die optiek dat de MintT-teams ISA verder blijven ontwikkelen.

Valpartijen hebben niet alleen lichamelijke gevolgen, zoals blauwe plekken of breuken, maar ook psychologische, zoals sociaal isolement, depressie of angst om te vallen.

Een valdetectiesysteem als ISA helpt de kwaliteit van de zorg te verhogen, de levenskwaliteit op het werk te verbeteren, de zichtbaarheid van de instelling te vergroten door haar reputatie te versterken, enz.

Vandaag bewijst het ISA-systeem zijn waarde

Article de presse Régional IT sur la détection des chutes avec MinT
Informatie en kerncijfers rond valpreventie

In 2020 werden dankzij ISA meer dan 1200 valpartijen gedetecteerd in ziekenhuizen en rusthuizen en aan elk alarm werd in minder dan een minuut gevolg gegeven.

Het ISA-systeem biedt een nauwkeurige analyse van de val, meer bepaald dankzij artificiële intelligentie op basis van meer dan 100.000 uur aan opnames. In 2021 worden in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg meer dan 10.000 interventies bij personen in nood verwacht.

10% van de ouderen op de spoedafdeling werd er binnengebracht na een val

Bij ontstentenis van een acute onderliggende pathologie, worden deze mensen vaak teruggestuurd naar huis of naar het WZC. Ook al vertonen zij een toegenomen risico om opnieuw te vallen, men voert geen systematische evaluatie uit van de risicofactoren voor valpartijen en secundaire preventiemaatregelen worden maar al te zelden voorgesteld.

Informatie en kerncijfers rond valpreventie
Informatie en kerncijfers rond valpreventie

Vandaag wonen 120.000 Belgen in een rusthuis

Dit vertegenwoordigt 6% van de 65-plussers, op de 135.000 bedden die op dit moment beschikbaar zijn in de WZC.

Valpartijen treffen 30 tot 70% van de rusthuisbewoners

In een rusthuis van 80 bedden doen zich (gemiddeld) 400 valpartijen per jaar voor en 70% daarvan wordt niet gedocumenteerd.

Informatie en kerncijfers rond valpreventie
Informatie en kerncijfers rond valpreventie

De jaarlijkse personeelskosten gelinkt aan de gevolgen van valpartijen in een rusthuis van 80 bedden worden geraamd op 150.000 €

De tijd die het (para)medisch personeel besteedt aan het omgaan met de gevolgen van valpartijen in rusthuizen, of het daarbij nu gaat om het verstrekken van zorgen, de revalidatie, de psychologische ondersteuning en de tijd voor de administratieve afhandeling, heeft een belangrijke economische impact.

Informatie en kerncijfers rond valpreventie
Informatie en kerncijfers rond valpreventie

Lees meer