Mutualité française elderly

Mintt x Innovation Mutuelle - Een AI-gebaseerde valdetectiesysteem

24 mei 2023

ISA (Intelligent Sensor for Aging) maakt gebruik van 3D-infraroodsensoren die 24/7 bewegingen analyseren en zorgverleners direct waarschuwen bij een val.

Mintt staat nu vermeld in de Mutualité Française directory, waarin startups, verenigingen, bedrijven en universiteiten die innovatieve en relevante oplossingen bieden voor onderlinge verzekeringsgroepen en hun leden worden opgenomen.

"Mintt zet zich in voor het steunen van ouderen in hun streven naar een actief en onafhankelijk leven. Het is een inclusief maatschappelijk project voor personen met behoefte aan ondersteuning.

ISA (Intelligent Sensing for Ageing) voert continu gedetailleerde gedragsanalyses uit met behulp van 3D-bewegingsalgoritmen via sensoren. Het geeft realtime waarschuwingen aan zorgpersoneel wanneer er een val optreedt.

Dit valdetectiesysteem is autonoom en niet-intrusief en is ontworpen om de werklast van zorgverleners te verlichten en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorgdiensten te verbeteren. Het maakt detectie, waarschuwing en analyse mogelijk in geval van vallen of zelfs bepaalde valrisico's."

Lees het artikel

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo