Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes, zonder daarbij de ambitie te willen hebben om exhaustief te zijn.

Valpreventie moet als medische problematiek en in zijn globaliteit worden benaderd. Alle partijen moeten erin betrokken worden, van de familie over het verzorgend personeel tot en met het management van de instelling. Het moet hier gaan om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.

Maar men kan geen ijzer met handen breken: de oorzaak van valpartijen is complex want multifactorieel. Of het ze zich nu in een rusthuis dan wel een ziekenhuis situeren, alles begint bij het identificeren van de risico’s. 

Meestal gaat het om een mix van intrinsieke (te wijten aan de veroudering van de persoon, aan zijn gedrag) en extrinsieke (onaangepaste medicatie en/of omgeving) factoren. 

Goede oplossingen voor valpreventie

Om de instellingen te ondersteunen bij de ontplooiing van hun valpreventiemaatregelen, moet er rekening worden gehouden met lokale noden en beperkende en bevorderende factoren.

Iedereen erbij betrekken

Het is belangrijk dat alle werknemers, bewoners, familieleden, vrijwilligers, enz. van elke afdeling betrokken worden bij de uitwerking, implementatie en integratie van een efficiënt en effectief beleid voor de preventie van valpartijen en breuken.

Een valpreventieteam samenstellen

Het succes van valpreventie gaat samen met een goed valpreventieteam dat wordt aangestuurd door een valpreventiecoördinator.

Doelstellingen bepalen

Aangezien de bewoner steeds centraal staat, moeten valpreventiemaatregelen altijd rekening houden met de risicofactoren, maar ook met de behoeften van elke patiënt.

Tools voor valpreventie

De integratie van deze acties in de dagelijkse activiteiten/handelingen van alle werknemers zorgt ervoor dat de verschillende acties voor valpreventie een gewoonte worden:

 • Door voor iedere patiënt het probleem te identificeren en de aanpak te personaliseren.
 • Door de mensen te motiveren: de instelling moet onafgelaten sensibiliseren en vormen. 
 • Door de communicatie tussen de verschillende geledingen binnen de staf te bevorderen. 

Elke gelegenheid om te leren is goed: er zijn geen vergissingen of fouten, er zijn enkel gelegenheden om zich te verbeteren. 

Meestal is een systeem gebaseerd op artificiële intelligentie, zoals ISA, het nec plus ultra. Maar enkele eenvoudige tools kunnen de opdracht alvast wat vergemakkelijken:

Valregister

Elke instelling moet een valregister bijhouden. Er bestaat hiervoor geen vaststaand model, maar het is nuttig om bepaalde gegevens te noteren:

 • Naam van de bewoner 
 • Datum van de val
 • Uur van de val
 • Plaats van de val
 • Gevolg van de val
 • Waarschijnlijke oorzaak van de val

Dit zal het gemakkelijker maken om achteraf een analyse te maken en de gepaste preventiemaatregelen te nemen: herinrichting van de kamer, sensibilisering van de patiënt over de manier van opstaan, …

Wist u trouwens dat ISA u toestaat valpartijen te previsualiseren en zo een reële toegevoegde waarde biedt aan het bijhouden van een valregister.

Tot slot volgt hier een lijst van 10 basisreflexen die kunnen helpen voorkomen dat een bejaarde valt in zijn of haar kamer:

 1. Plaats de loophulpmiddelen binnen het bereik van de patiënt 
 2. Laat communicatiemiddelen achter binnen handbereik 
 3. Zorg dat de bejaarde zijn/haar bril draagt 
 4. Let op goed schoeisel 
 5. Zet de remmen op het bed en de rolstoel op
 6. Zorg voor een obstakelvrije omgeving, de kamer mag niet rommelig zijn 
 7. Vermijd een gebrek aan licht, zorg voor voldoende lichtinval 
 8. Gebruik bedhekken en fixatie als dit medisch voorgeschreven is 
 9. Signaleer vochtige zones in de gemeenschappelijke ruimtes 
 10. Zet de karretjes allemaal aan dezelfde kant van de gang 

Checklist bij het verlaten van de kamer

Ook een checklist die alle essentiële aanbevelingen opsomt als een patiënt de kamer verlaat, kan worden geïmplementeerd. 

Hiervoor bestaat een praktische valpreventietool voor gebruik door verpleegkundigen die u kunt downloaden onder het kopje ‘Documentatie’ (of Downloads).