Prevention chutes

Valpreventie: een belangrijke veiligheidskwestie

14 apr. 2023

Valpartijen zijn een groot probleem voor de volksgezondheid, vooral bij ouderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt jaarlijks ongeveer 28-35% van de 65-plussers ten minste één keer. Vallen is een van de meest voorkomende ongevallen en kan leiden tot hoofdletsel, breuken en na-valsyndroom. Het is daarom van cruciaal belang om vallen te voorkomen om de persoonlijke veiligheid te waarborgen.

De WHO-definitie van een val luidt als volgt: een gebeurtenis waarbij een persoon per ongeluk op de grond of een ander oppervlak op een lager niveau terechtkomt dan daarvoor.

Er zijn vele oorzaken van vallen. Risicofactoren kunnen verband houden met de omgeving, zoals gladde of slecht verlichte vloeren, obstakels, slecht ontworpen trappen, enz. Ze kunnen ook verband houden met fysieke factoren, zoals verlies van spierkracht, verminderde flexibiliteit, evenwichtsproblemen, enz. Ook cognitieve stoornissen en medicatie kunnen risicofactoren zijn.

Valpreventie is in de eerste plaats een kwestie van risicobeoordeling. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met de specifieke risicofactoren van elke persoon. Hiervoor is het raadzaam een gezondheidsdeskundige te raadplegen, die een medisch onderzoek en een omgevingsbeoordeling kan uitvoeren.

Zodra de risicofactoren zijn vastgesteld, kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Preventieve maatregelen kunnen op elk individu worden afgestemd, afhankelijk van hun specifieke behoeften. Enkele voorbeelden van preventieve maatregelen zijn :

Aanpassing van de omgeving:

Risico's kunnen worden beperkt door de omgeving van de persoon aan te passen, bijvoorbeeld door steungrepen in de badkamer te installeren, gladde tapijten te verwijderen, de trap te verlichten, enz.

Lichaamsbeweging:

Regelmatige lichaamsbeweging versterkt de spieren en verbetert het evenwicht, waardoor het risico op vallen afneemt. Het is raadzaam een gezondheidsdeskundige te raadplegen om de meest geschikte oefeningen te kiezen.

Medicatie aanpassen:

Sommige medicijnen kunnen het risico op vallen verhogen. Het is daarom belangrijk een gezondheidsdeskundige te raadplegen om de medicatie aan te passen aan de specifieke behoeften van elke persoon.

Het gebruik maken van valpreventie systemen

Valsensoren kunnen nuttig zijn om vallen te voorkomen. Deze apparaten kunnen aankomende beduitstappen detecteren en een noodoproep naar het zorgpersoneel sturen. De valdectie zorgt er voor dat bij een val, mensen niet te lang op de grond moeten doorbrengen. Deze valdetectietechnologie biedt gemoedsrust aan familieleden en zorgverleners die zich zorgen maken over valpartijen.

Conclusie: valpreventie is een belangrijke veiligheidskwestie. Het is belangrijk de specifieke risicofactoren voor elke persoon vast te stellen en passende preventieve maatregelen te nemen.

Meer informatie in onze academie

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo