Accreditatie: waarom is ISA pertinent?

ISA is een nuttige tool in het accreditatieproces van een ziekenhuis.
Naarmate we meer systemen installeerden en op basis van onze gesprekken met de kwaliteitsmanagers in ziekenhuizen, hebben we ons een goed beeld kunnen vormen over valdetectiesystemen en het belang hiervan in het kader van een accreditatieproces.
Een stapje verder dan de Schaal van Morse
Een van de sterke punten van ISA is dat het systeem een aanvulling vormt op de valpreventiemechanismen die momenteel worden gebruikt, zoals de Schaal van Morse.
De Schaal van Morse, ook MFS of Morse Fall Scale genoemd, helpt verpleegkundigen om het valrisico te beoordelen dankzij een rooster met verschillende criteria. Met ISA gaan we een stapje verder en bepalen we de omstandigheden van de val. Zo kunnen we dus eventuele toekomstige valpartijen voorkomen.
Door de val opnieuw te bekijken, kan het verplegend personeel het gedrag van de patiënt zien en beter begrijpen wat er gebeurd is (bijvoorbeeld wanneer de patiënt op meubilair steunt dat kan bewegen).
Alarm
Wanneer er een alarm afgaat, kan het personeel sneller ingrijpen. Omdat het team vaak meerdere zorghandelingen tegelijk uitvoert, is het niet makkelijk om alles op de afdeling in de gaten te houden. Dankzij dit systeem kunnen we op dat moment snel hulp en de nodige zorgmaatregelen aanreiken. Beter nog: dankzij de valdetector kunnen we ongewenste voorvallen beter traceren en vervolgens  het zorgplan eventueel aanpassen.
In alle vertrouwelijkheid
Het ISA valdetectiesysteem is gebaseerd op vertrouwelijkheid en vereist zowel de toestemming van de patiënt als de familie. Wanneer een patiënt goed geïnformeerd is over zijn/haar privacy zal hij/zij (en de familie) dit gegeven in alle rust kunnen benaderen.

Lees meer