De eerste onderzoeken naar een systeem voor automatische valdetectie dateren van de jaren 1990. Tegenwoordig zijn er meer en meer technologieën op de markt en die gaan verder dan enkel de val op zich.

Het eerste valdetectiesysteem werd op punt gesteld aan het begin van de jaren 1970. Wanneer een bepaalde knop op een zender werd ingedrukt, ging er een alarm af.

Vandaag zien talrijke technolgieën het licht, waarvan sommige complementair kunnen zijn aan het ISA-systeem.

Zo zorgt een automatische ganganalyse voor een vroegtijdige detectie van signalen van fragiliteit. De universiteit van Missouri heeft inderdaad aangetoond dat computervisietechnologieën het stappatroon kunnen analyseren. Een stapsnelheid van minder dan 0,8m per seconde zou daarbij wijzen op een verhoogd valrisico.

Wat met anti-val halskettingen en polsbandjes voor ouderen

Met zogenaamde wearables, kleine technologische hulpmiddelen met autonome sensoren, kan heel veel informatie worden verzameld. Bijvoorbeeld via GPS-chips in geconnecteerde polsbandjes, om de bewoners te geolokaliseren. Dit kan zeker nuttig zijn in het opvolgen van ouderen die rondzwervend gedrag vertonen.

Ouder worden is capaciteiten verliezen en blootgesteld worden aan nieuwe gevaren. Het gebruik van die technologieën maakt het mogelijk onze zorg voor mensen in de juiste richting te sturen en voldoende vroeg in het verouderingsproces de juiste acties voor te stellen om zo een betere levenskwaliteit te vrijwaren.

Meer dan alleen detectie helpt ISA ook valpartijen te voorkomen

Naast de mogelijkheid om gewaarschuwd te worden, of dat nu via ingebouwde bewegingssensoren in de halskettingen of polsbandjes is, dan wel via de ISA-valdetectoren, is het begrip van preventie heden ten dage essentieel.

De geanonimiseerde beelden opgenomen door het ISA-systeem zorgen ervoor dat valpartijen worden gedocumenteerd met als doel te vermijden dat ze zich herhalen. En het is precies op dat vlak dat ISA zich onderscheidt van andere systemen, welke dan ook.

Kwetsbaarheid opmerken en de veiligheid verzekeren

Ouder worden is een constante in de menselijke ervaring. Ons aanpassingsvermogen helpt ons natuurlijkerwijs om op relatief goede manier om te gaan met deze realiteit.

Soms wordt het proces versneld als een ziekte ontstaat of een val zich voordoet. We hebben een maatschappij nodig die in staat is om de hand uit te steken naar mensen die het moeilijk hebben.

Om te kunnen handelen, moet men in staat zijn het probleem te zien. Het zorgpersoneel en de artsen komen ogen te kort om alles te zien. Het zou natuurlijk mogelijk moeten zijn om het medisch aanbod uit te breiden, maar op een bepaald moment zullen we toch op onze limiet zitten. En het is op dat punt dat valdetectietechnologie volledig tot haar recht komt.

Beter zien en waarnemen

Jérôme Laurent, Verpleegkundige en Klinisch adviseur bij MintT:

« Als oprichter van MintT en als zorgverlener hebben we dit jaar het aantal installaties van ons ISA-apparaat sterk doen toenemen en voor een keer heb ik voldoende ogen gehad voor iedereen.

Ik heb als zorgverlener een volledig nieuw speelveld kunnen waarnemen. In 2020 hebben we in België meer dan 1200 valpartijen van ouderen gedetecteerd.

Het is veel gemakkelijker om iemand te helpen als we alle facetten van het probleem kennen. »

Ons zorgsysteem vrijwaren en de levenskwaliteit verhogen

Ons gestegen levenscomfort gaat gepaard met een onverbiddelijke vergrijzing van de bevolking. Het gevolg is dat in de komende jaren het aantal afhankelijke personen aanzienlijk zal toenemen.

Daaruit vloeit dan weer voort dat ons zorgsysteem dreigt te verzadigen en we niet iedereen in het ouder worden zullen kunnen begeleiden. We moeten dus het model veranderen. Laten we ons organiseren om ouder te worden en toch van het leven te kunnen blijven genieten!

Lees meer