Onze teams publiceren regelmatig getuigenissen en concrete tools, voorbeelden van goede preventiepraktijken of informatie om ons valdetectiesysteem beter te benutten.

MEDICA Düsseldorf 2021

Bezoek MintT gedurende de beurs MEDICA (Düsseldorf)

Ontdek de details van de ISA oplossing voor val-detectie en preventie gedurende de beurs MEDICA in Düsseldorf, van 15 t&m 18 november Ons team wacht op u op de stand…

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Valpreventie: wat staat er op het spel?

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
valpreventiemaatregelen

Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes,…
Valdetectie en real time waarschuwingssysteem

Doel “zero fixatie” voor valpreventie

Om het valrisico te beheersen, grijpt het zorgpersoneel soms terug naar fixatie. Deze delicate praktijk is nochtans niet altijd noodzakelijk en kan zelfs contraproductief blijken in het omgaan met valpartijen.Ouder…
Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen?

Hoe kan men het aantal valincidenten en de gevolgen ervan verminderen? Het voorbeeld van het CHwapi

Het CHwapi in Doornik voert een bijzonder innovatief valpreventiebeleid dat de patiënt centraal stelt. Een ontmoeting met Patrick Dewaele, verpleegkundig manager“In 2019 telde het CHwapi 844 aangiftes van ongewenste gebeurtenissen…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

De Week van de Valpreventie bestaat in Vlaanderen al 10 jaar.  We nemen even een kijkje achter de schermen van het initiatief dat enerzijds zorginstellingen aanmoedigt om preventieacties te organiseren…
Onlineopleiding valpreventie

Een volledige MOOC om ernstige valpartijen te vermijden bij ouderen

Lead Het Regionale Gezondheidsagentschap (ARS) van Île-de-France ontwikkelde een onlineopleiding, bestaand uit 25 modules die bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, zorgverleners en ouderen. Wat zijn de risicofactoren voor valpartijen? Waarom wordt…
Vos adaptations de prévention des chutes conduisent-elles à des améliorations ?

Leiden uw valpreventie-aanpassingen tot verbeteringen?

Door het opvolgen van valpartijen kan men beter begrijpen waarom bewoners vallen (de oorzaken van valincidenten) en concrete actie ondernemen om valpartijen te voorkomen. Het ‘Plateforme pour l’Amélioration continue de…
De Week van de Valpreventie viert haar tienjarig bestaan

Multidisciplinaire beoordeling van valincidenten

De eerste persoon die zich het valrisico van de oudere aantrekt, is de behandelende arts. Maar hij of zij is niet de enige die betrokken is in de valproblematiek. Want…
Onderzoek en ontwikkeling détection de chutes

Hoe evolueert de geneeskunde dankzij gerontechnologie?

"Gerontechnologie is een multidisciplinaire benadering die gerontologie en technologie met elkaar combineert. Ze kan een concrete hulp bieden aan zorgverleners op voorwaarde dat een aantal bakens worden uitgezet."Op voorwaarde dat…
Getuigenis van een spoedchirurg

Getuigenis van een spoedchirurg

Dr. Alain Plumacker, spoedchirurg in het UMC Sint-Pieter in Brussel, ziet regelmatig ouderen die aankomen op de spoedafdeling na een val. Om hun probleem correct te behandelen, mist hij soms…
Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Het belang van kennisoverdracht rond valincidenten

Bij een ernstige valpartij is de uitwisseling van ervaringen essentieel voor het leerproces binnen het team en bij uitbreiding de hele afdeling. Idealiter wordt deze uitwisseling gerealiseerd samen met de…
Hoe analyseer je een valsequentie?

Hoe analyseer je een valsequentie?

Een valsequentie herbekijken levert zeer nuttige informatie op om het zorgplan van de patiënt bij te sturen. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige en medeoprichter van MintT gebruikt een bepaalde methodologie om een…
Analyse van twee valvoorbeelden

Analyse van twee valvoorbeelden

Wat kan men leren door een val te herbekijken? Deze video legt het ons uit aan de hand van gegevens die door het detectiesysteem ISA werden geregistreerd. Jérôme Laurent-Michel, verpleegkundige…
ISA détection de chutes en EHPAD

Wat is de week van de Valpreventie?

De Week van de valpreventie vindt plaats van 19 tot 25 april en is een week van sensibilisering rond deze volksgezondheidsproblematiek die 30 tot 70% van de rusthuisbewoners treft. In…
Tools, goede praktijken en getuigenissen rond valpreventie

Waarom neemt MintT deel aan de Week van de valpreventie?

Van 19 tot 25 april vindt de Week van de Valpreventie plaats. In Vlaanderen bestaat deze sensibiliseringsweek al 10 jaar via Valpreventie. MintT heeft een ruime expertise ontwikkeld op het…
valdetectie

Hoe gebruik je de ISA valdetector?

De technologie die door MintT werd ontwikkeld is van zeer hoog niveau. De echte uitdaging zit hem echter in het kunnen aanbieden van een oplossing die zo eenvoudig mogelijk in…

MintT wint Digital Wallonia Startups Award

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft Digital Wallonia de Startup Awards uitgereikt in het kader van de SHAKE Digital Wallonia week op de Brusselse radiozender LN24. De awards gingen naar…
Video casestudies voor de Opleiding valpreventie bij ouderen

Opleiding valpreventie bij ouderen

Valpreventie is een belangrijk thema voor zorginstellingen, aangezien dit een grote invloed heeft op de verblijfsduur, de kosten voor de zorg en de werkbelasting van de diensten. De oorzaak van…
Wat met valdetectietechnologie

Complementariteit van polsbandjes en andere valdetectoren bij ouderen

De eerste onderzoeken naar een systeem voor automatische valdetectie dateren van de jaren 1990. Tegenwoordig zijn er meer en meer technologieën op de markt en die gaan verder dan enkel…
Multidisciplinair zorgproces na een val

Multidisciplinaire aanpak bij valpreventie

Zorginstellingen bieden een ruime waaier aan competenties, die elk van essentieel belang zijn in de behandeling van personen die gevallen zijn. Hoe kunnen we het werk van zorgteams, kinesisten, ergotherapeuten,…
kerncijfers MintT

Waarom overstappen op een innovatief valdetectiesysteem?

De valproblematiek is een zaak van iedereen. Het wordt op alle niveaus essentieel om te investeren in preventie en kennisoverdracht. Het is vanuit die optiek dat de MintT-teams ISA verder…

Het ISA-systeem in de valpreventie van het CHwapi

In 2019 werden bij het CHwapi 844 valgerelateerde neveneffecten gerapporteerd. In 2020 is dat aantal gezakt naar 574 valpartijen voor dezelfde periode. Het voeren van een effectief valpreventiebeleid is een…
Digitale Beurs AgeingFit

Ontdek onze oplossingen gedurende de beurs AgeingFit

Sinds jaren evolueert ISA in de Silver Economy dankzij innoverende oplossingen. Daarom zijn we ook aanwezig op AgeingFit. Valdetectie is een belangrijke thema, o.a. om de levenskwaliteit van patiënten en…

De afschrijving of rendabiliteit van het ISA-systeem plannen en controleren

De winst in tijd en efficiëntie die een systeem voor valdetectie zoals ISA biedt, vertaalt zich ook op economisch vlak. De aanpak en de zorgen, de revalidatie, de psychologische ondersteuning…

Zijn bedhekken een goed hulpmiddel in de preventie van valpartijen?

Bedhekken lijken globaal gezien het aantal valpartijen van bewoners te verminderen. Dit gezegd zijnde, kunnen ze de ernst van de valpartijen verzwaren als die zich dan toch voordoen. Als het…

Kennisoverdracht in de ondersteuning bij valpartijen

Ondanks het bestaan van richtlijnen voor het omgaan met valpartijen, is het altijd moeilijk om deze naar de praktijk op het terrein te vertalen. Het is steeds zaak om de…
Een nieuwe technologie implementeren in zijn instelling

Hoe kan men een technologische gezondheidsinnovatie implementeren in een gezondheidsinstelling?

E-health, IOT… de gezondheidssector verandert en profiteert ook van de technologische vooruitgang. Al deze innovaties hebben een impact op de organisatie van een instelling, ziekenhuis of rusthuis. Hoe kan men…
Échelles et outils pratiques pour l’évaluation du risque de chute

Hoe kan men het valrisico objectief beoordelen?

Er bestaan verschillende schalen om het valrisico voor een patiënt te beoordelen. Deze evaluatieroosters zijn waardevolle tools voor het verzorgend personeel. Bij de zorgverlening bestaat de eerste stap erin om…

Hoe valpartijen bij senioren voorkomen?

In een rusthuis met 80 bedden, komen gemiddeld 400 valpartijen per jaar voor, waarvan 2/3 niet gedocumenteerd of simpelweg niet bekend is. Hoe kunnen we dit vermijden? Welke oplossingen bestaan…

Waarom de fases voor en na de val analyseren?

Er bestaan verschillende valdetectiesystemen die het verzorgend personeel helpen om ouderen beter te ondersteunen. De ISA-oplossing gaat verder dan de pure detectie van risicogedrag. Ze maakt het mogelijk om de…

Hoe helpt ISA zorgverleners om valpartijen te voorkomen?

Hoe te vermijden dat ziekenhuispatiënten of rusthuisbewoners vallen? Twee sleutelwoorden om valpartijen te voorkomen zijn: detecteren en analyseren. Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde is ook van toepassing op…

Gevolgen van de valpartijen voor de patiënten: hoe het postvalsyndroom herkennen?

Bovenop de directe lichamelijke letsels, heeft de impact van de val voor de bejaarde vaak ook een psychologisch aspect en dit kan leiden tot een verminderde fysieke autonomie, ook al…

Een beschrijvende studie van de val: pistes tot nadenken

Hoe kunnen we de valpartijen bij senioren begrijpen? Welke studies bestaan er? Sinds zijn oprichting heeft MintT duizenden uren aan observatie verzameld om zijn oplossing en algoritme te verfijnen. Parallel…

Valpartijen beter beheersen en hun gevolgen op de verzorgenden evalueren

Het management van de instelling speelt een essentiële rol in het omgaan met valpartijen. Ontdek hier de modellen van Siegrist en Karasek om te allen tijde professionele uitputting van het…
onderzoek ontwikkeling

Innovatie in de kern van het DNA van MintT

Sinds zijn oprichting in 2014 ontwikkelt MintT zich steeds verder dankzij een permanent innovatieproces, gebaseerd op de verzameling en analyse van wetenschappelijke gegevens. De startup heeft een historisch bedrag aan…
Hoe kunnen we de valpartijen bij senioren begrijpen?

Gevolgen voor de verzorgenden van valpartijen bij ouderen

De valpartijen hebben niet alleen gevolgen voor de bewoners en patiënten, maar ook voor het personeel van de instellingen. We lichten hieronder een aantal details/ van de verschillende gevolgen van…

Accreditatie: waarom is ISA pertinent?

ISA is een nuttige tool in het accreditatieproces van een ziekenhuis. Naarmate we meer systemen installeerden en op basis van onze gesprekken met de kwaliteitsmanagers in ziekenhuizen, hebben we ons…

Kwaliteitsbeheer in de ziekenhuiszorg: de valdetector

Een ziekenhuis accrediteren is niet altijd makkelijk. Door een valdetector te installeren, leven we bepaalde JCI-normen na (Joint Commission International). Steeds meer ziekenhuizen zijn bezorgd om de zorgkwaliteit en vatten…
KUL

Een intelligente oplossing voor efficiënte en kwalitatieve geriatrische zorg

Wat is de toegevoegde waarde van een valdetectiesysteem? Hoe kunnen rust- en ziekenhuizen zich onderscheiden dankzij ISA (Intelligent Sensing for Ageing)? Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de…
Checklist valpreventie bij ouderen

Vallen voorkomen bij ouderen in het rust- of ziekenhuis, het kan! Gebruik een checklist wanneer de patiënt de kamer verlaat.

Voorstellen om naar het toilet te gaan. Nagaan of de senior de juiste pantoffels draagt. Controleren of het bed geblokkeerd is. Controleren of het bed in een lage positie staat.…
Betere werkomstandigheden als zorgkundige

Betere levenskwaliteit op het werk als zorgkundige.

Verple(e)g(st)ers vinden dat ze geen tijd hebben om hun werk goed te doen, aldus één verple(e)g(st)er op de twee . In de ziekenhuissector geeft 80% van de werknemers aan dat…

Download onze praktische documenten

MintT biedt een reeks tools voor valpreventie aan, evenals een opleiding voor verzorgend personeel en documentatie over de valdetector.

Ontdek hoe ISA werkt

Dankzij 3D-sensoren en voortdurende bewegingsdetectie analyseert kunstmatige intelligentie de gedragingen van de oudere om het zorgpersoneel in real time te waarschuwen als er een val plaatsvindt.