Hoe te vermijden dat ziekenhuispatiënten of rusthuisbewoners vallen? Twee sleutelwoorden om valpartijen te voorkomen zijn: detecteren en analyseren.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde is ook van toepassing op valpartijen van senioren.

Valpreventie is een transversale praktijk waarbij het hele verzorgende team moet worden betrokken, van de verpleegkundige tot de ergotherapeut, en inclusief de kwaliteitsverantwoordelijke.

Het ISA-systeem zal op zichzelf niet verhinderen dat de patiënten vallen. Daarentegen zal het de zorgverleners wel helpen hun taken op optimale wijze te vervullen. De daadwerkelijke verantwoordelijkheid, de echte actie ligt nog altijd bij de verzorgende.

Waarschuwen en analyseren om valpartijen te voorkomen

Isa hanteert twee vormen van preventie: directe en indirecte preventie.

Directe preventie van valpartijen

Het ISA-systeem kan waarschuwen bij elke ongebruikelijke beduitgang. Dit type situatie impliceert evenwel niet noodzakelijk een valpartij. Om het verzorgende team niet te overbelasten door alarm te slaan bij irrelevante gebeurtenissen, moet men dit soort alarmen voorbehouden voor mensen die in strikte bedrust zijn geplaatst.

Prévention indirecte des chutes

Door de eerste valpartijen van een persoon te detecteren en te analyseren, beperkt men het risico op volgende valpartijen omdat in de meeste gevallen de eerste valpartijen geen ernstige gevolgen hebben. De ondersteuning gaat vroeger van start en is dan ook efficiënter.

De sensor registreert een minuut voor en een minuut na de val, en dit om twee redenen:

  • In de eerste plaats zal het verzorgende team, door het herbekijken van de val, begrijpen hoe de val is gebeurd. De ondersteuning van de patiënt wordt gepersonaliseerd: gaat het om een evenwichtsprobleem bij het stappen? Een issue bij de transfers? Deze gegevens zijn zeer nuttig zowel voor de verpleegkundigen als de ergo- of kinesitherapeuten.
  • In tweede instantie zal dit de kwaliteitsverantwoordelijke de gelegenheid geven om meer in detail de valproblematiek binnen de dienst of het ziekenhuis te analyseren.
Ontdek waarom de analyse van de fases voor en na de val zo belangrijk is

Lees meer