In een rusthuis met 80 bedden, komen gemiddeld 400 valpartijen per jaar voor, waarvan 2/3 niet gedocumenteerd of simpelweg niet bekend is. Hoe kunnen we dit vermijden? Welke oplossingen bestaan er?

Breuken, valangst, hospitalisatie: bij oudere personen kunnen valpartijen catastrofale gevolgen hebben. De problematiek gaat dan ook niet enkel de verpleegkundigen aan, ze is multidisciplinair.

Eric Krzeslo, CEO van MintT

« De kost van valpartijen is niet verwaarloosbaar. Wij schatten dat de tijd die het medisch en paramedisch personeel besteedt aan het afhandelen van de gevolgen van valpartijen in rusthuizen, of het nu gaat om verzorging, revalidatie, psychologische begeleiding of administratieve afhandeling, voor een instelling van 80 bedden, een kost vertegenwoordigt van 150 000 € per jaar. »

Welke tussenkomsten na een val van een oudere?

Elke valpartij is anders en moet worden geanalyseerd om het multidisciplinair team correct te mobiliseren.

  • De kinesitherapeut zal de revalidatie starten in geval van spierzwakte of evenwichtsproblemen. 
  • De ergotherapeut zal de bejaarde helpen om in alle veiligheid zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren. 
  • De verpleeg- of zorgkundigen hebben eveneens een rol te spelen, door aan de bewoner uit te leggen waarop hij of zij moet letten. U kan een checklist bij het verlaten van de kamer downloaden op deze website. Deze didactische fiche herneemt de aandachtspunten wanneer de verpleegkundige de oudere helpt bij het verlaten van de kamer. De verpleegkundigen kunnen er ook voor zorgen dat ’s nachts de loophulpmiddelen (looprekje, rollator, krukken, wandelstokken, enz.) op aangepaste wijze in de buurt van het bed worden geplaatst. 
  • De directie ondersteunt haar teams en kan eveneens beslissen om de inrichting van de kamers te veranderen als meerdere valpartijen het gevolg zijn van het meubilair (nachtkastjes op wieletjes, …). 
  • De kwaliteitsverantwoordelijke analyseert het valregister en implementeert corrigerende acties. Hij of zij kan ook een globaal valpreventieplan lanceren

Wat met de zijsponden?

Vaak installeren de teams zijsponden om valpartijen te vermijden. In talloze gevallen kan dit evenwel contraproductief zijn.

Jérôme Laurent, klinisch adviseur bij MintT :

« Het is niet noodzakelijk altijd een goed idee, men moet de situatie en het risicogedrag van de patiënt goed analyseren. Zo hebben we bijvoorbeeld ooit, dankzij ISA, een incident gezien met een patiënt die kranig genoeg was om over de zijsponden te kruipen. Hij was er dus in geslaagd om zonder te vallen uit zijn bed te komen, maar hij geraakte niet meer op eigen kracht in zijn bed, net omwille van die zijsponden. Hij heeft zich uiteindelijk laten vallen, uit vermoeidheid en uitputting. Dankzij de opgenomen beelden die we hebben herbekeken samen met het medisch team, hebben we ingezien dat zijn val uiteindelijk te wijten was aan deze preventieve installatie ».

Lees meer over valpreventie bij senioren

Lees meer