Van 19 tot 25 april vindt de Week van de Valpreventie plaats. In Vlaanderen bestaat deze sensibiliseringsweek al 10 jaar via Valpreventie.

MintT heeft een ruime expertise ontwikkeld op het vlak van valpreventie door niet minder dan 100 000 uur aan videobeelden van valincidenten en duizenden gevallen te analyseren om haar oplossing voor valdetectie, ISA, op punt te stellen. Op basis van deze kennis wil de start-up die zijn valsensor uitrolt in rust- en ziekenhuizen, dus deelnemen aan deze sensibiliseringsactie die de Week van de valpreventie is.

Informatie delen om de val beter te begrijpen

Wij hebben kunnen stellen dat het verzamelen en doorgeven van informatie de sleutel is om beter te kunnen ingrijpen als een patiënt of bewoner valt”, legt Eric Krzeslo, CEO van MintT uit. “Aan de basis van de val liggen vaak meerdere factoren. Bij een val die een hospitalisatie vereist, heeft het personeel van het rusthuis bijvoorbeeld niet altijd de gelegenheid om nuttige informatie door te geven aan de chirurg die de persoon zal behandelen. Dat is dan ook een van de functionaliteiten die onze oplossing wel aanbiedt. En dat is ook de insteek van onze aanpak naar aanleiding van de Week van de valpreventie : een online informatieplatform aanbieden dat het voor elke gezondheidswerker mogelijk maakt om relevante en praktische informatie te raadplegen rond preventie, beheersing en aanpak van valpartijen bij ouderen. Want als het op vallen aankomt, is iedereen een schakel in de ketting. Wij willen dan ook graag de samenwerking tussen gezondheidswerkers faciliteren.”

Onlineplatform met tools en goede praktijken voor alle gezondheidswerkers

Op termijn zal het webplatform een echte ontmoetingsplaats voor gezondheidswerkers zijn waar ze praktische voorbeelden kunnen uitwisselen, kunnen discussiëren en zich bewust kunnen worden van de realiteit voor iedereen.

De val is multifactorieel. Elke handeling van elke persoon die betrokken is bij het zorgtraject draagt bij tot een efficiënte behandeling van de persoon met valrisico of die al gevallen is. Alle gezondheidswerkers die in contact komen met bejaarden zijn betrokken partij, of het nu gaat om huisartsen, verpleegkundigen in ziekenhuizen, rusthuizen of in de thuissituatie, kinesisten, ergotherapeuten, directeuren van rust- of ziekenhuizen, maatschappelijk werkers die in ziekenhuizen werken, managers van mutualiteiten, maar ook de patiënten zelf.

In tijden van Covid-19 is het uiteraard onmogelijk om gezondheidswerkers samen te brengen in dezelfde ruimte. De website die werd ontwikkeld ter gelegenheid van deze Week wil dan ook op een meer flexibele manier goede praktijken, getuigenissen van professionals en zelfs concrete tools ter beschikking stellen.

20 april 2021

“Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen”

Tijdens de Week van de Valpreventie (19 – 25 april) gaat er extra veel aandacht naar de valproblematiek in onder meer de zorgsector. Prof. Dr. Bautmans en Prof. Dr. Lieten…
Lees Meer
20 april 2021

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
Lees Meer
20 april 2021

Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes,…
Lees Meer
2 juni 2021

De Belgische scale-up MintT (e-health) gaat een partnership aan met Microsoft en versterkt daarnaast ook de financiële structuur

MintT gaat een samenwerking aan met Microsoft om de technologie van 3D-sensoren van Microsoft te gebruiken en Azure te implementeren in het eigen detectie- en preventiesysteem voor valpartijen in ziekenhuizen…
Lees Meer
26 mei 2021

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Lees Meer
20 april 2021

“Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, niet alleen van de zorginstellingen”

Tijdens de Week van de Valpreventie (19 – 25 april) gaat er extra veel aandacht naar de valproblematiek in onder meer de zorgsector. Prof. Dr. Bautmans en Prof. Dr. Lieten…
Lees Meer
Week van de valpreventie

Van 19 tot 25 april 2021

MintT neemt deel aan de week van de Valpreventie. MintT is gespecialiseerd in valdetectie oplossingen