Leeftijd 3 Congres

Mintt x Congres Age 3

22 sep. 2022

In september 2022 nam Mintt deel aan het Age 3 Congres in Lille. Deze tentoonstelling brengt professionals in de ouderenzorg samen en is bedoeld voor bejaardentehuizen en voorzieningen voor afhankelijke ouderen.

Innovatie en welzijn


Als marktleider op het gebied van valdetectie, -analyse en -preventie waren we blij dat we de kans kregen om mensen te ontmoeten die veel baat kunnen hebben bij onze geavanceerde technologie en we hopen dat we samen een revolutie in de gezondheidszorg teweeg kunnen brengen. We konden praten over onze visie om innovatie door te voeren zonder het welzijn van ouderen uit het oog te verliezen.

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo