Design sans titre 2

Nachtelijke Vallen bij Ouderen: Oorzaken, Oplossingen

13 nov. 2023

De nachtelijke valpartijen bij ouderen blijven een aanzienlijke gezondheidsuitdaging, met potentieel ernstige gevolgen. Niettemin bieden technologische vooruitgang nieuwe oplossingen, waaronder het gebruik van valsensoren, om deze risico's te verminderen en de veiligheid van ouderen 's nachts te vergroten.

Oorzaken van nachtelijke vallen

  1. Visueel tekort: Verminderd nachtzicht als gevolg van leeftijdsgerelateerde factoren zoals staar draagt ​​vaak bij aan nachtelijke vallen.
  2. Slaapstoornissen: Slaapproblemen zoals slapeloosheid verhogen vermoeidheid en vergroten het risico om 's nachts te struikelen of het evenwicht te verliezen.
  3. Bijwerkingen van medicijnen: Sommige medicijnen kunnen duizeligheid veroorzaken, waardoor het risico op vallen, vooral 's nachts, toeneemt.
  4. Onjuiste opstelling: Onder meer slecht geplaatste obstakels, gladde vloeren of onvoldoende verlichting verhogen de kans op vallen.

Oplossingen en valdetectie vertaald

  1. Technische hulp: Valdetectiesensoren kunnen fungeren als extra hulp door naasten of verzorgers te waarschuwen bij verdachte gebeurtenissen.
  2. Regelmatig slaapritme: Technologie kan slaapgewoonten monitoren, verstoringen identificeren en aanpassingen suggereren om vermoeidheid te minimaliseren.
  3. Bewustmaking van naasten: Educatie blijft cruciaal, maar sensoren kunnen extra gemoedsrust bieden door proactieve monitoring mogelijk te maken.

Conclusie

Deze sensoren bieden een proactieve benadering door onmiddellijk naasten, verzorgers of nooddiensten te waarschuwen in geval van een val. Sommige modellen kunnen ook langetermijngegevens verstrekken, waardoor een diepgaande analyse van mobiliteitstrends mogelijk is.

Ons laatste nieuws

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo