Laure Istas Paqs BE

Vallen aanzienlijk verminderen? Het is mogelijk!

06 jun. 2023

Voor onze zomer nieuwsbrief 2023 deelt Laure Istas met ons een artikel over het thema van de valproblematiek.

Het probleem van vallen komt veel voor bij ouderen, zowel thuis als in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. In Franstalig België zijn verpleeghuizen verplicht om voortdurend verschillende gegevens, waaronder valincidenten, te registreren. Op dit moment worden deze gegevens wel opgeslagen, maar niet systematisch gebruikt voor de voortdurende verbetering van dagelijkse praktijken. Op basis van deze constateringen organiseert het Platform voor Continue Verbetering van Zorgkwaliteit en Patiëntveiligheid (PAQS) sinds 2019 "valworkshops". Het doel van deze workshops is om instellingen te begeleiden bij het implementeren van verbeteringsprojecten op basis van systematische analyse van indicatoren, om zo de impact van genomen maatregelen te volgen met behulp van het Run Chart-instrument.

In december 2020 zijn verschillende verpleeghuizen gestart met een programma van zestien maanden om het aantal valincidenten te verminderen. Onder hen hebben Séniorie de Longtain en Résidence Bois du Manil hun maandelijkse aantal vallen in de loop van de tijd kunnen volgen, verbeteringsmaatregelen kunnen implementeren en respectievelijk een statistisch significante afname van 31% en 60% kunnen waarnemen. Welke maatregelen hebben ze genomen? Hier zijn enkele voorbeelden:

• Opstellen van een procedure die een systematische herbeoordeling van het valrisico vereist;
• Wekelijkse evenwichtsworkshops;
• Ontwikkeling van een bewustmakingsfolder op de kamers om aandacht te vestigen op het valrisico;
• Screening van fixatiemiddelen, installatie ervan en passende indicatie volgens de wetgeving;
• Extra nachtelijke controles door het personeel voor personen die eerder zijn gevallen;
• En nog veel meer!

Ontdek alle details van hun verbeteringsproject in het volledige artikel.

Geschreven door Laure Istas, Quality & Safety Officer, PAQS ASBL (www.paqs.be)

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo