Valproblematiek en Standpunt van MintT inzake preventie

Voor veel zorgverleners heeft een val een zeer zware psychologische impact.

Als eerste stap in de strijd tegen burn-out is het nodig om rekening te houden met alle betrokkenen bij een val.

solution réduire chutes en hopital

Het verzorgend personeel blijft niet ongevoelig voor de gevolgen van een val. Het kan leiden tot een gevoel van machteloosheid, vooral bij patiënten die vaak vallen.

Het management van de instelling speelt een essentiële rol in het omgaan met valpartijen, om koste wat kost burn-out bij het medisch personeel te voorkomen, maar ook om het welzijn en de levenskwaliteit van ouderen te garanderen.

Valpreventie toepassen is ook stoppen met het betuttelen van ouderen. Bij MintT zijn we van mening dat de hele samenleving zich moet inspannen om een positieve boodschap over te brengen, gebaseerd op concrete regelingen.

Preventie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen

Zowel in de thuisomgeving als in de instelling moet bijzondere aandacht worden besteed aan de valrisico’s. Alle betrokkenen dragen hierin verantwoordelijkheid: familieleden, mantelzorgers, huisartsen, thuisverpleegkundigen, enz.

Prof. Dr. Bautmans (VUB) getuigt:

“Soms zien we patiënten het ziekenhuis binnenkomen met schoenen die totaal ongeschikt zijn voor hun fragiele manier van wandelen. Dit is hoe problemen ontstaan.”

Vandaag de dag moeten we ouder worden anders definiëren. Ook sport, activiteiten en beweging moeten hierin vervat zitten. Het is dan ook van essentieel belang om de kinderlijke behandeling te vervangen door een positieve kijk op het ouder worden.

MintT est une Start-up innovante spécialisée dans les soins de santé des personnes âgées

Een kwestie die ons allen aangaat

Ook al is de valproblematiek niet levensbedreigend, het blijft een belangrijk aandachtspunt voor de levenskwaliteit van de mensen en het welzijn op het werk van het verzorgend personeel.

Bij afwezigheid van een acute onderliggende pathologie worden deze mensen vaak teruggestuurd naar huis of doorverwezen naar een woonzorgcentrum. Hoewel ze een verhoogd risico lopen om opnieuw te vallen, worden de risicofactoren niet systematisch beoordeeld en stelt men te weinig secundaire preventiemaatregelen voor.

Oppervlakkige huidletsels, pijn in de weke delen van het lichaam, onderhuidse hematomen … De kosten voor de behandeling van een val zonder fracturen worden geraamd op een derde van de kosten van een val met een polsfractuur en de helft van de kosten van een val met een wervelfractuur.

Een hersenbloeding, diepe wonde, verstuiking, schouderontwrichting, enz. Een val leidt in 2 tot 5% van de gevallen tot een breuk. Als gevolg van osteoporose bij de bewoners treedt een groot deel van de fracturen op bij lichte valpartijen.

Om valpreventie en behandeling te verbeteren is het van cruciaal belang te begrijpen hoe ouderen vallen.

Système d’alerte en cas de chute d’une personne âgée

De last van een valpartij verlichten voor het verplegend personeel

Valpartijen hebben niet alleen lichamelijke gevolgen, zoals blauwe plekken en breuken, maar ook psychologische gevolgen, zoals sociaal isolement, depressie en angst om te vallen.

Wat de werklast betreft, besteedt de verzorger ook tijd aan het geruststellen van de patiënt, het invullen van het verslag na de val, het inplannen van de nodige onderzoeken … Bovendien moet de verpleegkundige collega’s mobiliseren die al overwerkt zijn.

Het herbekijken van de val biedt de zorgverleners objectieve gegevens om de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren.

Dankzij de ondersteunende beelden van het ISA-systeem kan de gezondheidswerker vanuit een ander perspectief zijn intuïtie en inzicht verfijnen.

Lees meer

Lees ook onze laatste blogartikelen

Volg ons nieuws of lees meer over goede praktijken, getuigenissen en concrete tools om de valproblematiek beter aan te pakken.

MEDICA Düsseldorf 2021

Bezoek MintT gedurende de beurs MEDICA (Düsseldorf)

Ontdek de details van de ISA oplossing voor val-detectie en preventie gedurende de beurs MEDICA in Düsseldorf, van 15 t&m 18 november Ons team wacht op u op de stand…

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Valpreventie: wat staat er op het spel?

Valpreventie: wat staat er op het spel?

Elk jaar worden talloze ouderen het slachtoffer van valpartijen met soms zeer ernstige gevolgen. Deze valpartijen kunnen zich thuis, op straat of in de instelling voordoen. Het is dus belangrijk…
valpreventiemaatregelen

Aanbevolen ingrepen in het kader van valpreventie

Welke valpreventiemaatregelen kan men nemen? Wereldwijd wordt valpreventie steeds belangrijker en steeds vaker het voorwerp van studies door professionelen uit de gezondheidssector. Wij geven u hier een aantal mogelijke pistes,…