Bewoners en hun familie geruststellen

Dankzij het waakzaam oog van de ISA-sensoren kan het verzorgend personeel sneller, aangepast en efficiënt handelen. Dit helpt families gerust te stellen over het welzijn van hun naasten in uw instelling.

solution réduire chutes en hopital

Meestal hebben de eerste valpartijen geen zware gevolgen, vooral wanneer de behandeling in een vroeg stadium wordt opgestart waardoor die doeltreffender is.

Bij een val krijgt de verpleegkundige onmiddellijk een alarm op de DECT. Het ISA-systeem neemt beelden op van twee minuten voor en na de val. Dankzij deze beelden kan het zorgteam begrijpen hoe de val gebeurd is. De verzorgers kunnen de behandeling van de patiënt dan personaliseren, maar ook de kamerinrichting aanpassen om risico’s op een nieuwe val te beperken.

De tijd op de grond na een val wordt aanzienlijk korter

Dankzij de flexibiliteit van het systeem kan de monitoring op de behoeften worden afgestemd. De lichte en hypergevoelige 3D-sensoren kunnen overal geplaatst en verplaatst worden om altijd de best mogelijke oplossing te garanderen.

Dankzij algoritmes die bewegingen volgen, kunnen de sensoren het gedrag van de patiënt analyseren. Bij een val wordt het verzorgend personeel in real time op de hoogte gebracht om de tijd tussen de val en de interventie tot een strikt minimum te beperken (gemiddeld tussen twee en vier minuten).

Des interventions plus rapides rassurent les familles quant au bien-être de leurs proches au sein de votre institution
Améliorer les prises en charge en cas de chute

Door de oorzaken van iemands eerste valpartijen te achterhalen, verkleint het risico op nieuwe valpartijen.

Wist u dat twee derde van de valpartijen niet wordt gemeld, onvolledig is of onvoldoende wordt gedocumenteerd?

ISA zorgt ervoor dat de meldingen volledig zijn om de oorzaken van valpartijen beter te begrijpen. Dankzij de analyse van de grote hoeveelheid verzamelde gegevens, kunnen we de oorzaken van valpartijen en de mogelijke interventies beter begrijpen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld loophulpmiddelen herpositioneren, mensen helpen ze beter te gebruiken, hun verplaatsingen verbeteren, meubels verplaatsen die een val kunnen veroorzaken, het bedhekken of de hoogte van het bed aanpassen, enz.

De levenskwaliteit van onze ouderen verbetert

Met een goed geïdentificeerde oorzaak hoeven de oplossingen niet noodzakelijk duur of complex te zijn, maar zullen ze wel de levenskwaliteit van de mensen aanzienlijk verbeteren.

Als uit de analyse blijkt dat de val te wijten is aan een spierkracht- of evenwichtsprobleem, zal de kinesist een specifieke behandeling opstarten.

Is de bewoner gevallen toen hij in zijn rolstoel ging zitten? Dan zal de ergotherapeut hem leren hoe hij zijn transfers correct kan uitvoeren.

Kortom, dankzij de informatie van ISA is het mogelijk de juiste beslissingen te nemen voor het welzijn van de bewoners, het verplegend personeel en de hele instelling.

Enjeux de prévention des chutes
Article de presse Régional IT sur la détection des chutes avec MinT

Leders privacy wordt volledig gerespecteerd

De privacy voor zowel de bewoners als voor het zorgteam is voor ons bijzonder belangrijk. Samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor hebben we de privacykwestie grondig geanalyseerd.

De sensoren identificeren niemand en het systeem bewaart alleen de gegevens die nodig zijn voor het valregister.

Het ISA-systeem is er niet om ieders werk te controleren, maar maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de analyse van fouten, zonder mensen te stigmatiseren.

Vraag naar onze folders en een MintT certificeringskader voor uw instelling

Contacteer ons
Rassurez les familles quant à la qualité de vie de leurs proches au sein de votre institution

Lees meer over ISA

Waarschuwingssysteem bij een val van een oudere

Hoe kunt u de tijd op de grond beperken? ISA beschikt over de nodige intelligentie om alle soorten valpartijen te detecteren en het zorgpersoneel in real time te waarschuwen.

Opnames van twee minuten voor en na de val

Hoe kunt u de oorzaken van valpartijen begrijpen? Met ISA kunt u beelden bekijken van voor, tijdens en na de val.

Opvolging en behandeling van patiënten/bewoners

De behandeling bij een valpartij verbeteren. Dankzij de 3D-sensoren die eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen zijn, kan ISA alles veilig monitoren.

Valpreventiebeleid

De levenskwaliteit verbeteren van mensen die het risico lopen te vallen, verbetert eveneens het welzijn van de zorgteams en stelt de families gerust.