Er bestaan verschillende valdetectiesystemen die het verzorgend personeel helpen om ouderen beter te ondersteunen. De ISA-oplossing gaat verder dan de pure detectie van risicogedrag. Ze maakt het mogelijk om de beelden van wat er voor, tijdens en na de val is gebeurd, te herbekijken. Met een betere ondersteuning voor de patiënt als resultaat.

Zeggen dat valpartijen van senioren enkel te wijten zijn aan de ouderdom is te kort door de bocht. Deze gezondheidsproblematiek omvat veel complexere oorzaken:

  • Intrinsieke oorzaken van valpartijen: het feit dat men valt is gerelateerd aan de fysieke capaciteiten van de persoon, bijvoorbeeld spierzwakte, evenwichtsverlies door de ouderdom, gebruik van medicijnen, …
  • Extrinsieke oorzaken van valpartijen: externe factoren verstoren de bejaarde. Een meubelstuk dat slecht is vastgemaakt en waarop men heeft geleund, een verkeerde omgang met loophulpmiddelen, een bepaalde manier van zich aan te kleden, enz.

Afhankelijk van de oorzaak zullen de voorgedragen oplossingen en de vaardigheden van elk teamlid op een andere manier worden ingezet.

De diagnose personaliseren

Om een precieze diagnose te stellen, volstaat het niet om de valpartijen te detecteren puur op basis van het alarmsignaal dat wordt verstuurd wanneer het incident zich voordoet. Men moet het incident ook doorgronden.

In die optiek is het ISA-systeem een onontbeerlijk instrument. Wanneer een val wordt gedetecteerd, gaat ISA op zoek naar nuttige beelden in het buffergeheugen van het toestel. Het systeem maakt het mogelijk om terug te keren naar de minuut voor en de minuut na de val. Het hele verzorgende team kan dus het verloop van de val visualiseren om het beter te begrijpen.

De interventies om valpartijen te vermijden zijn dus multidisciplinair

Een goed geïdentificeerde oorzaak zorgt voor de implementatie van oplossingen die niet noodzakelijk duur of complex zijn.

Als de val te wijten is aan een probleem van spierkracht of evenwicht, zal de kinesitherapeut op een specifieke manier ingrijpen, rekening houdend met de analyse van de val.

Is de bewoner gevallen bij het gaan zitten in zijn rolstoel? Dan zal de ergotherapeut hem aanleren hoe zijn transfers correct uit te voeren.

Als er sprake is van onaangepast meubilair, zal de betrokken afdeling van de instelling, met hulp van de directie, kunnen worden ingeschakeld.

Beslissen op basis van kwalitatieve informatie

De opgenomen beelden maken het mogelijk om de oorzaken van valpartijen te identificeren. Dit is een uniek hulpmiddel, want in 2 op de 3 gevallen is de echte oorzaak van de valpartij niet bekend of er wordt een foutieve oorzaak naar voor geschoven. ISA biedt kwalitatieve en volledige informatie aan het verzorgend personeel opdat het medische team zou kunnen beslissen met volledige kennis van zaken.

Regelmatig produceert ISA een rapport waarin alle gedecteerde valpartijen worden opgenomen samen met de beelden van voor en na de val. De kwaliteitsverantwoordelijke, de verpleegkundigen, de artsen, de ergotherapeut… het hele team kan zo de zorg organiseren en de ondersteuning van de patiënten personaliseren.

Lees ook meer over de preventie van valpartijen

Lees meer

MintT & Microsft Azure

De Belgische scale-up MintT (e-health) gaat een partnership aan met Microsoft en versterkt daarnaast ook de financiële structuur

MintT gaat een samenwerking aan met Microsoft om de technologie van 3D-sensoren van Microsoft te gebruiken en Azure te implementeren in het eigen detectie- en preventiesysteem voor valpartijen in ziekenhuizen…

Met e-health en artificiële intelligentie helpt MinTT om valpartijen bij ouderen nauwkeurig te dedecteren

Het Brussels R&D-project rond e-health en artificiële intelligentie MinTT heeft de wind in de zeilen: de start-up, dat financieel ondersteund wordt door Innoviris en samenwerkt met ULB, zal een patent…
Onze valdetector in de pers

De pers praat over valdetectie met MintT

Dankzij de laatste kapitaalophaling kan MintT blijven innoveren om de onafhankelijkheid van ouderen te vergroten en de kwaliteit van de hulpmiddelen voor zorgverleners te verbeteren. Meer recent hebben verschillende Franstalige…

MintT propose, en téléchargement, une série d’outils pour la prévention des chutes, pour la formation du personnel soignant ainsi que de la documentation sur le détecteur de chute.

Page de téléchargement

Avez-vous encore des questions ?

Contactez-nous