Hoe kan de kunstmatige intelligentie van ISA de levenskwaliteit verbeteren?

Een verbetering van de zorgkwaliteit verbetert ook de levenskwaliteit van mensen die het risico lopen om te vallen, bevordert het welzijn op het werk van de zorgteams en stelt de families gerust over de veiligheid van hun naasten.

Een instelling met een modern valdetectiesysteem versterkt haar reputatie en imago bij de families.

Als autonoom en niet-invasief systeem beschikt ISA over de nodige intelligentie om alle soorten valpartijen te detecteren en elk incident automatisch te documenteren.

Met de informatie die ISA aanlevert is het dus mogelijk om de juiste beslissingen te nemen voor het welzijn van de patiënten, het verzorgend personeel en de instelling in haar geheel.

Patiënten voelen zich veilig

Het ISA-systeem gaat verder dan de pure detectie van risicogedrag. Het is tevens mogelijk de beelden van voor, tijdens en na de val te herbekijken om de behandeling van de patiënt te personaliseren.

Als uit de analyse blijkt dat de val te wijten is aan een spierkracht- of evenwichtsprobleem, zal de kinesist een specifieke behandeling opstarten.

Is de bewoner gevallen toen hij in zijn rolstoel ging zitten? Dan zal de ergotherapeut hem leren hoe hij zijn transfers correct kan uitvoeren.

Met een goed geïdentificeerde oorzaak hoeven de oplossingen niet noodzakelijk duur of complex te zijn, maar kunnen ze wel de levenskwaliteit van de mensen aanzienlijk verbeteren.

detection-des-chutes-qualite-vie.jpg
Article de presse Régional IT sur la détection des chutes avec MinT

De privacy wordt volledig gerespecteerd

De privacy voor zowel de bewoners als voor het zorgteam is voor ons bijzonder belangrijk. Samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor hebben we de privacykwestie grondig geanalyseerd.

De sensoren identificeren niemand en het systeem bewaart alleen de gegevens die nodig zijn voor het valregister.

Het ISA-systeem is er niet om ieders werk te controleren, maar maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de analyse van fouten, zonder mensen te stigmatiseren.

Valpreventie en kennisoverdracht worden vergemakkelijkt

Het is mogelijk om meer te leren uit de analyse van de gedocumenteerde valpartijen, door bijvoorbeeld kleine denktanks te organiseren en verschillende standpunten uit te wisselen. Het zal daardoor eenvoudiger zijn om te bepalen wat kan worden verbeterd aan de behandeling van de patiënten, de kamerinrichting of de meubilering, enz.

Inzicht in de context en de directe gevolgen van valpartijen geeft informatie over wat beter had gekund en of de aanbevelingen goed zijn opgevolgd.

Découvrez les avantages d’un détecteur de chutes

Ontdek de voordelen van een valdetector

De werkdruk van zorgverleners verminderen

Het doel van ons valdetectiesysteem is de veiligheid van de patiënten te garanderen door burn-out bij het zorgpersoneel te verminderen.

De dienstverlening van uw zorginstelling verbeteren

Dit autonome en niet-indringende valdetectiesysteem verkort de interventietijden en analyseert de context van een valincident.

De patiënten/bewoners en hun familie geruststellen

Dankzij het waakzaam oog van de ISA-sensoren en de mogelijkheid om elke valpartij te analyseren, kunnen de families gerust zijn over het welzijn van hun dierbaren.

Beperk de tijd op de grond na de val

Het verzorgend personeel wordt in real time op de hoogte gebracht om de tijd tussen de val en de interventie tot een strikt minimum te beperken

Analyseer de oorzaken van valpartijen

De opnames van twee minuten voor en na de val leveren concreet analyseerbare elementen op

Verbeter de kwaliteit van de dienstverlening

Meer informatie om het welzijn van ouderen en verzorgend personeel te bevorderen