Mintt schaalvergroting Libre éco

Opleiding valpreventie bij ouderen

10 nov. 2021

Valpreventie is een belangrijk thema voor zorginstellingen, aangezien dit een grote invloed heeft op de verblijfsduur, de kosten voor de zorg en de werkbelasting van de diensten.

De oorzaak van valpartijen is multifactorieel en vaak gaat het om patiënten met een complexe medische achtergrond. Het is dan ook nodig om een groot aantal deskundigen te betrekken bij hun ondersteuning.

Daarom zijn kennisoverdracht en bijscholing absoluut noodzakelijk, want naast de pijn is het valrisico bij veel patiënten latent aanwezig. Verzorgers moeten hier dus voortdurend aandacht aan besteden.

Hoe organiseer je korte sessies ter ondersteuning van valpreventie bij ouderen?

Het is aanbevolen om, bijvoorbeeld wekelijks, korte opleidingssessies rond valpreventie bij ouderen te organiseren, uitgaand van concrete valpartijen op de afdeling.Het voorzien van kennisdocumenten alleen is vaak niet voldoende, maar hierdoor kan de informatie wel al worden overgedragen zonder al te veel organisatorische veranderingen.De meest doeltreffende manier van opleiden is om uit te gaan van voorbeelden van valpartijen op de afdeling van de verzorgers zelf. Zij kunnen de valpartijen zo gemakkelijk in de juiste context plaatsen en hun kennis over de patiënt relateren aan wat de video laat zien.

De bijdrage van ISA: analyses in groep


Elke week wordt het geautomatiseerde valregister aangevuld met video’s van de verschillende valpartijen. Deze video’s zijn rechtstreeks toegankelijk via de beveiligde webapplicatie, die elke gemachtigde in staat stelt de valpartijen te bekijken op het apparaat van hun keuze.Het documenteren van de valpartijen maakt het mogelijk om ze te analyseren en meer kennis te vergaren, bijvoorbeeld door kleine denktanks te organiseren waarin verschillende standpunten kunnen worden uitgewisseld. Op die manier wordt snel duidelijk wat kan worden verbeterd ter ondersteuning van de patiënten, de uitrusting of het meubilair van de kamer, enz.

Begrijpen hoe valpartijen ontstaan


Het algoritme van ISA segmenteert de scène in verschillende onderdelen: blauw is de vloer, rood is de persoon en groen is het bed.


In het algemeen maken 3D-opnames het mogelijk om het volgende te analyseren:

1. De activiteit vóór de val

 • Verplaatst zich / Stapt / Bukt zich / Kleedt zich aan / Gaat naar of komt terug van de badkamer
 • Gebruikt een loophulpmiddel / Loophulpmiddel is niet goed gepositioneerd
 • Gebruik van bedhekken (Welk type? Hoeveel?) / Gebruik van andere vormen van fixatie
 • Voert een dubbele taak uit

2. De kritieke fase

 • Richting van de val
 • Energie
 • Impact
 • Beschermende reflex

3. De fase na de val en het herstel

 • Reactietijd tot de hulpkreet
 • Gedrag na de val
 • Staat op uit zichzelf


Voortdurende verbetering van het zorgproces

Bovenop de folders of opleidingen is het van belang het personeel te stimuleren om waakzaam te zijn en de universele en specifieke aanbevelingen toe te passen.

Op die manier is het ISA-systeem een echte opportuniteit om het valpreventiebeleid aan te passen met concrete, meetbare en dus motiverende elementen. Door dit soort incidenten opnieuw te bekijken kan het zorgpersoneel met objectieve gegevens de levenskwaliteit van hun mensen verbeteren.

Isa site

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo