Mintt x Voka "Vallen: beter voorkomen dan genezen"

25 mei 2023

De valpreventieweek is de ideale gelegenheid om alle zorgprofessionals, families en ouderen bewust te maken van het belang van valpreventie.

Mintt heeft een innovatief valdetectiesysteem voor ouderen ontwikkeld. Het doel van onze kunstmatige intelligentie is om zorgverleners en zorgbehoevenden van dienst te zijn. We willen een veiligere omgeving creëren voor patiënten in ziekenhuizen en voor bewoners in verpleeghuizen en zo de werkdruk van het verplegend personeel verminderen.

We installeren 3D-sensoren in de kamers van mensen met een verhoogd valrisico. Dankzij bewegingsvolgalgoritmen zorgen onze sensoren voor een snelle en efficiënte detectie bij een val. De sensoren geven een goed beeld van het aantal valpartijen omdat elk incident automatisch wordt geregistreerd in het valregister.

Detectie is goed, maar voorkomen is beter. We hebben vastgesteld dat sommige ouderen bijzonder veel moeite hebben om in of uit bed te komen. We hebben hierop gereageerd door een "uit bed komen"-functie toe te voegen aan onze sensoren: ze detecteren wanneer de bewoner een risico neemt door te proberen alleen uit bed te komen. De oplossing geeft een nauwkeurig beeld van het aantal valpartijen en elk incident wordt automatisch geregistreerd in het valregister.

Wij geloven ook sterk in analyse. Vandaag gebeurt de analyse van valincidenten vaak aan de hand van getuigenissen en gesprekken met ouderen en personeel, en dit is iets wat moet worden voortgezet. Maar we merkten op dat er nog iets ontbrak, namelijk de mogelijkheid om valincidenten te analyseren.

Met Mintt is het mogelijk om beelden van de incidenten te zien met inachtneming van de privacy. Het is mogelijk om te zien wat een valincident heeft veroorzaakt en dus in veel gevallen hoe een soortgelijke val in de toekomst kan worden voorkomen. Bovendien kan men duidelijk zien hoe iemand valt, of het hoofd werd gestoten, hoe de impact werd opgevangen, enz. en dit vergemakkelijkt de medische en paramedische follow-up.

Voka x Mintt

Lessen geleerd uit getuigenissen.

In de honderden gesprekken die wij het afgelopen jaar hebben gevoerd, zijn een paar dingen herhaaldelijk naar voren gekomen.

1) Het eerste wat overal naar voren kwam was natuurlijk het structurele gebrek aan personeel.

Veel ziekenhuizen en woonzorgcentra krimpen hun zorgaanbod in. Wij geloven sterk dat technologie een oplossing kan bieden. Het gebruik van medische technologie kan zorgen voor preventie van ziekenhuiszorg, maar kan ook het zorgpersoneel ontlasten. Zorgorganisaties hebben vaak beperkte kennis van zorgtechnologie en ruimte om te investeren, waardoor ze niet proactief zoeken naar oplossingen in deze richting.

2) Er is veel onduidelijkheid over hoe lang mensen na een val op de grond blijven liggen.

Vaak wordt de hulpknop na een val niet gebruikt of is deze simpelweg niet binnen handbereik, zodat mensen op de grond blijven liggen tot ze gevonden worden. Soms kunnen ze echter om hulp roepen en worden ze gehoord. Na een val ligt de persoon op de grond, gewond en gedesoriënteerd, in het donker, zonder tijdsaanduiding, op een koude vloer. Gemiddeld vallen evenveel mensen overdag als 's nachts, maar aangezien zij 's nachts vaak in hun eigen kamer vallen en er ook minder verzorgers zijn, worden zij vaak laat gevonden.

3) Daarnaast zijn er twijfels over de volledigheid van het valregister.

Na een val wordt de hulpoproepknop vaak niet gebruikt of is hij gewoon niet binnen handbereik, en liggen mensen op de grond tot ze worden gevonden. Zij kunnen echter wel om hulp roepen en worden soms gehoord. 

Na een val ligt de persoon op de grond, gewond en gedesoriënteerd, in het donker, zonder tijdsaanduiding, op een koude vloer. Gemiddeld vallen evenveel mensen overdag als 's nachts, maar omdat ze 's nachts vaak in hun eigen kamer vallen en de bezetting laag is, worden ze vaak pas laat gevonden.

Week van de valpreventie

Statistieken:

Dankzij de feedback van onze gebruikers hebben we enkele interessante statistieken van zorginstellingen verkregen. In een verpleeghuis met 80 bedden komen jaarlijks gemiddeld ongeveer 400 valincidenten voor. We weten dit omdat deze incidenten automatisch worden geregistreerd in het valregister. Als we deze gegevens vergelijken met de gegevens van vóór het gebruik van een automatisch ingevuld valregister, zien we dat 1/3 tot 2/3 van de valincidenten niet werd geregistreerd of niet bekend was.

Een discrepantie maar niet onrealistisch. In veel gevallen staat de persoon die gevallen is op en wordt de val niet opgemerkt, maar soms valt de persoon die gevallen is zelfs meerdere keren voordat er wordt ingegrepen.

De gevolgen van vallen mogen niet worden onderschat: revalidatie, langer verblijf in het ziekenhuis, extra werklast Er zijn niet alleen ernstige psychische en psychologische gevolgen voor de persoon die is gevallen. De tijd die medisch en paramedisch personeel besteedt aan de behandeling van valpartijen in verpleeghuizen kost een instelling met 80 bedden ongeveer 150.000 euro per jaar. Dit omvat de kosten van verzorging, revalidatie, psychologische ondersteuning, administratie, etc.

Fallregisterblurr

Recente studie Erasmus Ziekenhuis.

Een recente universitaire studie heeft niet alleen aangetoond dat onze gegevens juist zijn maar heeft ook het eerste bewijs geleverd dat technologie haar plaats heeft verdiend in het huidige zorglandschap. De belangrijkste doelstelling van deze studie was om het aantal valpartijen op geriatrische afdelingen te vergelijken met de valpartijen die door het verplegend personeel werden gemeld en aangegeven. Een tweede doelstelling was de voorspellende waarden en dus de doeltreffendheid te onderzoeken. Wij zijn blij met de resultaten en kunnen met trots zeggen dat de positief voorspellende waarde van de Mintt sensoren 99% accuraat is en de negatief voorspellende waarde 96%!

Erasme

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo