Shutterstock 1921037750

Valpreventie: Een Toewijding aan Veiligheid en Welzijn

07 sep. 2023

De statistieken met betrekking tot vallen zijn onmiskenbaar verontrustend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vinden er jaarlijks ongeveer 37,3 miljoen ernstige valincidenten plaats die medische zorg vereisen. De gevolgen van deze vallen gaan verder dan fysieke verwondingen, omdat ze psychologische trauma's, verlies van autonomie en zelfs medische complicaties op langetermijn kunnen veroorzaken.

Verontrustende Statistieken

De statistieken met betrekking tot vallen zijn onmiskenbaar verontrustend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vinden er jaarlijks ongeveer 37,3 miljoen ernstige valincidenten plaats die medische zorg vereisen. De gevolgen van deze vallen gaan verder dan fysieke verwondingen, omdat ze psychologische trauma's, verlies van autonomie en zelfs medische complicaties op langetermijn kunnen veroorzaken.

Oorzaken en Preventieve Maatregelen

Vallen kunnen om verschillende redenen voorkomen, zowel interne als externe factoren spelen een rol. Interne factoren zijn onder meer leeftijdsgebonden balansverlies, spierzwakte en verminderd zicht. Externe factoren omvatten gladde vloeren, obstakels in de omgeving en ongeschikte schoenen.

Om het risico op vallen te verminderen, is het belangrijk om eenvoudige maar effectieve preventieve maatregelen te nemen. Hier zijn enkele tips om te volgen:

1. Regelmatige lichaamsbeweging: Het versterken van de spieren en het behouden van een goede fysieke conditie dragen bij aan een betere balans en verminderen het risico op vallen.

2. Aanpassing van de omgeving: Het verwijderen van obstakels zoals gladde tapijten, losse elektrische draden en verkeerd geplaatst meubilair kan ernstige valpartijen helpen voorkomen.

3. Adequate verlichting: Zorg ervoor dat alle ruimtes goed verlicht zijn om struikelen als gevolg van slecht zicht te voorkomen.

4. Het dragen van geschikte schoenen: Kies schoenen met goede grip en ondersteuning om vallen te voorkomen.

5. Evenwichtige voeding: Een juiste voeding draagt bij aan het behoud van de gezondheid van botten en spieren, waardoor het risico op fracturen bij vallen wordt verminderd.

Het Belang van Bewustwording

Bewustwording van valpreventie beperkt zich niet alleen tot ouderen. Families, zorgverleners en gezondheidsprofessionals spelen ook een essentiële rol bij het bevorderen van veiligheid. Informatie- en educatiecampagnes, workshops en online bronnen zijn beschikbaar om waardevolle informatie te verspreiden en de implementatie van preventieve maatregelen aan te moedigen.

conclusie

Valpreventie is een belangrijke kwestie op het gebied van veiligheid en welzijn, die miljoenen mensen elk jaar treft. Door eenvoudige preventieve maatregelen te nemen, lichaamsbeweging te stimuleren en gemeenschappen bewust te maken, kunnen we allemaal bijdragen aan het verminderen van het

valrisico en het creëren van een veiligere omgeving voor iedereen. Laten we niet vergeten dat veiligheid begint met preventie.

Ons laatste nieuws

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo