Multidisciplinaire aanpak

Multidisciplinaire aanpak bij valpreventie

07 jan. 2022

Zorginstellingen bieden een ruime waaier aan competenties, die elk van essentieel belang zijn in de behandeling van personen die gevallen zijn. Hoe kunnen we het werk van zorgteams, kinesisten, ergotherapeuten, artsen en de volledige instelling coördineren?

Een van uw naasten is gehospitaliseerd na een val. Tussen de aankomst van de medische teams en het hervatten van een wat normaler leven kunnen soms lange maanden verstrijken.

De begeleiders staan vaak machteloos tegenover de weinige informatie die beschikbaar is. Wat gaan we doen? Hoeveel tijd kan dat in beslag nemen? Elke etappe gaat gepaard met een reeks vragen. Hoewel de antwoorden soms ingewikkeld kunnen zijn, worden ze vaak als ontoereikend ervaren door de families. Dit kan leiden tot meer ongerustheid en gedoe dan nodig is. Laten we onze patiënten informeren! Laat jezelf ook informeren!

Spelers in de gezondheidszorg meer dan partners: patiënten en hun naasten in eerste lijn

De ouderen en hun begeleiders hebben te allen tijde een essentiële rol en geëngageerde verantwoordelijkheid in het voorkomen van valpartijen.

Een ziekenhuisverblijf kan zeer destabiliserend zijn. De naasten zijn in dit geval een uiterst waardevolle bron van informatie om de levensgewoontes van de ouderen te leren kennen en zo de continuïteit te garanderen, zelfs in het ziekenhuis.

Samenwerken met de primaire betrokkenen

In de eerste plaats zijn de families een zeer efficiënte manier om de motivatie bij de herstellende te verhogen, op voorwaarde dat de families de rol van iedereen binnen het zorgteam en de inzet van de uitgevoerde acties goed begrijpen. Zij kunnen aan de patiënt herformuleren en blijven uitleggen wat er gaande is. Zo zorgen ze ervoor dat de oudere de zorgen beter aanvaardt.

Daarnaast bieden families die goed geïnformeerd worden over valrisico’s en wat te doen om ze te vermijden ook meer veiligheid aan de oudere.

Kortom, de gevolgen van een valpartij zijn veel te groot opdat het ziekenhuis die verantwoordelijkheid alleen zou dragen. Iedereen draagt zijn steentje bij, zowel de families als de zorgverleners!

Specificiteit en de rol van iedereen in d het zorgproces na een val

In het zorgtraject van de oudere vormen de naasten een essentiële schakel. Zij kunnen waardevolle informatie verstrekken en hun hulp is uiterst noodzakelijk voor het goede verloop van de zorg, zowel op psychologisch vlak als voor wat de veiligheid betreft.

Laten we nu het decor schetsen en de personages voorstellen op wie we kunnen rekenen bij een val:

Zorgkundige

Hun aanpak is resoluut gefocust op de persoon. Wie verzorg ik? Wie begeleid ik in een fase van zijn of haar leven?

De zorgkundigen staan samen met het verplegersteam het dichtst bij de mensen. Aan het bed van de patiënten verzamelen en analyseren zij alle nodige informatie voor een optimale zorg.

Verpleegkundigen

Als hoeksteen van het zorgsysteem vormt de verpleegkundige de brug tussen de persoon en diens medische zorg.

Zo heeft de verpleegkundige twee competenties: de eerste is de persoon te begeleiden bij de vervulling van zijn behoeften, de tweede is om nauw samen te werken met de andere beroepsgroepen in het ziekenhuis.

Kinesisten

De kinesisten beoordelen de fysieke beperkingen en begeleiden de personen in het behoud van hun capaciteiten.

Ergotherapeuten

De ergotherapeuten beoordelen en ontdekken samen met de mensen de manieren om hun omgeving zo aan te passen dat ze hun zelfstandigheid kunnen behouden.

Diëtisten

Deze specialisten hebben een centrale plaats in de geriatrie. Een verouderend lichaam heeft niet meer dezelfde behoeften. Voeding wordt een middel bij uitstek om de gezondheid van de ouderen te vrijwaren.

Artsen

Het natuurlijke ontstaan van meerdere pathologieën en het verouderingsproces vragen om een warme begeleiding zodat een hoge leeftijd synoniem kan zijn van levenskwaliteit.

Het medisch team staat garant voor een goed evenwicht in de zorg. Noch te veel, noch te weinig medicijnen. Noch te veel, noch te weinig tussenkomsten. Zij zijn de evenwichtskunstenaars van de fysiopathologie.

Sociale dienst

Het ouder worden heeft niet alleen een impact op onze fysiologie, maar ook op ons sociaal leven. De sociale dienst biedt ondersteuning om mensen te helpen de juiste keuzes te maken.

Psychologen

Ouder worden is een scharniermoment in een mensenleven. Men rouwt over z’n vroegere sociale leven, gezondheid en capaciteiten terwijl men er nieuwe opbouwt. De psychologen zijn er om de mensen te begeleiden bij deze fundamentele veranderingen.

Schoonmaakdiensten

Iedereen heeft zijn rol te spelen en de schoonmaakdiensten zeker! De poetshulpen staan dicht bij de mensen en zorgen voor een nette en veilige omgeving voor de bewoners.

De ziekenhuisadministratie

Meer algemeen is ook de rol van de afdeling administratie van de instelling essentieel om de strategieën te bepalen en het geheel van betrokkenen te coördineren.

Meer informatie in onze academie

Verbeter het welzijn van uw patiënten, hun familie en uw zorgverleners.

Book a demo